یک روزنامه کره شمالی از آمریکا خواست تا از رهبر کره شمالی و ملت آن عذرخواهی کند.

کره شمالی به آمریکا: سرتعظیم فرود آورید و پوزش بطلبید

این روزنامه نوشت: امپریالیست های آمریکایی باید سیاست خصمانه خود در قبال کره شمالی و ملت آن را کنار بگذارند. آمریکایی ها باید به خاطر تمام ضرر و آسیبی که به دولت و ملت کره شمالی وارد کردند، ملتی که از سیاستهای استعماری آمریکا بسیار رنج کشیده است، اینک باید پوزش بطلبند و در مقابل رهبر و ملت کره شمالی سرتعظیم فرود آورند.

این روزنامه کره شمالی افزود: بی تردید آزمایش موشکی اخیر موفقیت آمیز بوده و بیانگر قدرت و یکپارچگی دولت در مبارزه با امپریالیسم آمریکایی است و آمریکایی ها باید بدانند که کره شمالی لقمه آسانی نیست و هرگونه حمله را پاسخ خواهد داد.

این روزنامه آزمایش موشکی اخیر را گامی مهم برای تجدید نظر امریکا در سیاست هایش در قبال کره شمالی و ملت آن دانست.


نظر بگذارید