امریکا برای گرفتن نفت یمن کمین کرده است

امریکا برای گرفتن نفت یمن کمین کرده است
اشغالگران امریکایی و اماراتی به بهانه مبارزه با تروریسم قصد اشغال مناطق وسیعی از استان شبوه در یمن را دارند.
معاون استاندار شبوه تاکید کرد که اشغالگران آمریکایی و اماراتی مناطق وسیعی از استان شبوه را به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی تحت اشغال خود درآورده اند، اما هدف اصلی این اشغالگری تسلط بر چاههای نفت و طرح گاز مایع این استان است.
ابوحربه در بیانیه ای مطبوعاتی تاکید کرده است که امارات و امریکا برای پیشبرد طرح های توسعه طلبانه خود و ایجاد درگیری و تفرقه بین مردم از روش های اشغالگرانه استفاده می کنند.
وی همچنین تاکید کرد که نیروهای موسوم به نخبگان شبوه در خدمت دشمن و در مسیر خلاف مصالح مردم یمن هستند و مورد استفاده فرصت طلبانه دشمن قرار دارند.

اسپوتنیک به نقل از شبکه العالم


نظر بگذارید