پرستاران دست به تجمعات اعتراضی میزنند!

روز ۱۵ مرداد طبق یک فراخوان از قبل، پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری در تهران و در شهرهای مختلف در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستان دست به تجمع زدند. این تجمع در تهران در مقابل وزارت بهداشت برپا شد. همزمان دانشجویان پرستاری و پرستاران در اصفهان، بندرعباس و رشت در مخالفت با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی زنجیره انسانی تشکیل دادند و در اهواز مقابل دانشگاه جندی شاپور تجمع کردند.
در تهران ماموران حراست وزارت بهداشت از ساعتی قبل از شروع این تجمع با قراردادن نرده‌هایی، جلوی وزارتخانه را مسدود و تلاش کردند مانع تجمع پرستاران شوند. پرستاران تجمع خود را به پارک جنب وزارتخانه انتقال دادند و با در دست داشتن پلاکارد هایی خواستار توقف طرح تربیت پرستار در بیمارستان‌ها شدند.
پرستاران میگویند طرح تربیت پرستار بیمارستانی طرحی است برای تربیت پرستار بدون مهارت بجای پرستار دوره دیده و ماهر و این استانداردهای درمانی را بازهم پایین تر میاورد و خدمات بیمارستان ها به بیماران را بیش از پیش کاهش میدهد. این طرحی است برای تربیت پرستار با حقوق بسیار ناچیزتر از بقیه پرستاران و هدفش تعرض بیشتر به حقوق چندرغاز کل پرستاران است. این طرح تعرضی به پرستاران، بیماران و به اکثریت مردم زحمتکشی است که امکان درمان در بیمارستان های خصوصی و ویژه سرمایه داران را ندارند و کل جامعه باید در مقابل آن دست به اعتراض بزند.
پرستاران در سالهای گذشته نیز بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند و نه تنها خواهان توقف طرح پرستاربیمارستانی شده اند بلکه همچنین به کمبود پرستار در بیمارستان ها، فشار کار زیاد، اضافه کاری اجباری و حقوق های دهها میلیونی به برخی پزشکان اعتراض کرده و خواهان استخدام نیروی آکادمیک و تحصیلکرده پرستار، بالابردن استانداردهای بهداشتی و درمانی در بیمارستانها و افزایش حقوقی بالا تر از سبد هزینه ۴ میلیون تومانی شده اند


نظر بگذارید