کارگران متفرق هیچ و کارگران متشکل همه چیزند!

درمبارزه متشکل کارگران سندیکای مستقل شرکت نیشکر 7 تپه از جمله در 5 ماه اخیرصفحه به یاد ماندنی ارزشمندی را در تاریخ مبارزات حق طلبانه ی طبقه کارگر ایران به یادگار گذاشتند: مبارزه در دریافت مزدهای معوقه، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و حقوق ومزایای کامل بازنشسته گان، جلب کردن زنان خانواده های کارگر به شرکت در مبارزات اعتراضی، اعتراض به دستگیری تعدادی از رفقای کارگر و پافشاری در لغو بدون قید و شرط هرگونه اتهام و تعقیب قضائی کارگران بازداشت شده تا آزادی موفقیت آمیز این کارگران، مبارزه با نظام خصوصی سازی شرکتهای دولتی براساس خواست بانک جهانی و صندوق بین الملی پول و توافق با نظم نوین جهانی و بازار آزاد که بخشی از مبارزات کارگران مبارز در این شرکت است، در خواست حمایت تمام نهادهای کارگری ایران و جهان از مبارزات حق طلبانه آنان، پیگیری مبارزاتی در کسب خواستهای شان برای کل طبقه کارگر ایران آموزنده بوده و سازماندهی متشکل کارگران را در دفاع از منافع شان نشان می دهند.
اعلامیه هم بسته گی با مبارزات سندیکای کارگری مستقل شرکت 7 تپه توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 3 مرداد 1396، اعلامیه مشترک جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندرامام، جمعی از کارگران محور تهران – کرج، کارگران پروژه های پارس جنوبی، فعالان کارگری شوش و اندیمشک، فعالان کارگری جنوب در 3 مرداد1396، اعلامیه کانون مدافعان حقوق کارگر در 5 مرداد و اتحادیه آزاد کارگران ایران در 4 مرداد؛
دفاع کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در 4 مرداد، و نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور در 6 مرداد 1396؛
حرکت درست دفاع از کارگران شرکت نیشکر 7 تپه بوده و برای موثرتر ساختن این اعلام همبستگیها باید همراه با تلاش مشخص دیگری از جانب این سندیکاها در کمک به ایجاد فدراسیون کارگری با گردهم آمدن و متشکل شدن در کل ایران گام ضروری دیگری برداشته شود تا مبارزات کارگری در عرصه های مطالباتی به سطح بالا تری ازنظر کمی و کیفی ارتقاء یافته و حتا در هماهنگی نمودن مبارزات کارگری، در همکاری با فدراسیونهای معلمان و دیگر زحمت کشان دورنمای روشنی را در این مبارزات بوجودآورند.
درعین حال وحدت کارگران کمونیست که پیوندعمیقی با مطالبات جنبش کارگران دارند در تلاش برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی نیز در راستای متشکل شدن کارگران و زحمت کشان درسطح ایدئولوژیک – سیاسی – تشکیلاتی – فعالیتهای عملی نقش موثری ایفا می کند.
بدین ترتیب در شرایطی که رژیم ضد دموکراتیک فاشیست – مذهبی حاکم تجاوز به حقوق کارگران و زحمت کشان و سرکوب افسارگسیخته ای را علیه آنان به کار می گیرد، به قول زنده یاد شاهرخ زمانی جانباخته در زندانهای جمهوری اسلامی، با خواستی پرحرارت و سوزان ایجاد حزب، سندیکا و
فدراسیون کارگری را از نان شب واجب تر دانست که اگر متحقق نشوند، بی حقوقی بیش از 80% توده های کارگر و زحمت کش ادامه خواهد یافت.
حزب رنجبران ایران با گرمترین درود به مبارزات کارگران مبارز مجتمع 7 تپه و قدردانی ازفعالیت هم بسته نشان دادن توسط سندیکاها و نهادهای دیگرمدافع کارگران با این مبارزات، ، موفقیت بیشتر ایجاد تشکلهای مطالباتی و تشکل سیاسی پیشرو طبقه کارگر را از شعار “متشکل شوید”، “متشکل شوید” و باز هم “متشکل شوید” با تمام وجود دفاع می کند.

پیروزباد مبارزات حق طلبانه ی کارگران ایران!
به پیش در مبارزات با تکیه به تشکلهای طبقاتی مستقل کارگری!
برای آزادی بدون قید و شرط کارگران و زحمت کشان زندانی مبارزه کنیم!
نظام سوسیالیستی تنها راه پایان دادن به این بربریت سرمایه داری حاکم ایران است!
حزب رنجبران ایران – 15 مرداد 1396 (6 اوت 2017)


نظر بگذارید