برای آگاهی شرکت کنندگان در جشنواره تیرگان

تاخت و تاز رژیم در خارج از کشور نشان از بی تفاوتی و بی عملی مخالفان رژیم در خارج از مرزهای ایران است.
دانش و آگاهی قدرت مردم هستند، افشاگری صادقانه و شفافیت، کلید حیاتی برای کمک به مردم در بدست آوردن این قدرت است جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن ” دیپلماسی عمومی” در خارج از کشور از هر وسیله ایی ( غذای ایرانی تا موسیقی و سینما، از دانشجوی بورسیه ای تا زندانی سیاسی خودی، از روزنامه نگار تا تشکیل اپوزسیون خودی، و… ) برای ادامه ی حیاتش مدد می گیرد.
اکنون و بیش از هر زمانی جا دارد که افرادی که خواهان براندازی کل رژیم با هر دسته و جنحاش هستند، با افشا سازی و معرفی افرادی که در خدمت نظام و یا در راستای پیشبرد سیاستهای نظام هستند، سیاستهای رژیم را در خارج از کشور بی اثر کنند.
برای این منظور کافی است که ایرانی های مخالف نظام که خارج از ایران بسر می برند، با کمی دقت و صرف وقت افراد و شبکه های وابسته به رژیم یا سازمانها و گروههایی که در خدمت ارائه ی برنامه ها و اهداف رژیم هستند را شناسایی و با استناد به مدارکی که بدست می آورند به جامعه معرفی کنند. بدون شک عوامل رژیم جهت جلوگیری از این اقدامات روشنگرانه تلاش خواهند کرد که با برچسب و اتهام ” کار پلیسی” فعالین این عرصه را منفعل کنند، اما شک نکنید که این دست فعالیتها تلاشی است در جهت خنثی کردنِ تلاشهای رژیم در خارج از کشور و براندازی رژیم در داخل ایران.
خارج از کشور نباید همچون داخل عرصه ی یکه تازی جمهوری اسلامی باشد.
پ.ن: لینک زیر مربوط به ویدیوی صحبتهای کامل مهرداد آرین نژاد ( بنیانگذار تیرگان ) در مورد لابی گری و نشان دادن چهره ی دیگری از جمهوری اسلامی می باشد.
https://www.facebook.com/ICCongress/videos/1311686532191366/
گفتگوی طاها حسنیانی با ستاره صبور عضو نهاد مادران علیه اعدام در باره جشنواره تیرگان
https://www.youtube.com/watch?v=_l-917FoIjM&feature=youtu.be
منتظر نقد ، نظر و چرایی شرکت کنندگان (فرهنگی ، هنری ، سیاسی و … ) در جشنواره تیرگان هستیم و امید آن داریم شرکت کنندگانی که ماهیت حقیقی مسئولین و برگزارکنندگان را ندانسته و نمی شناختند و مخالف جمهوری جنایتکار اسلامی می باشند ،  به صورت شفاف به . اطلاع مردم ایران برسانند

زنده باد آزادی
زنده باد زندگی
زنده باد عشق و انسانیت
نهاد مادران علیه اعدام
تلفن:0016477688556
N.T.Execution@Gmail.Com


نظر بگذارید