تورنتو – کانادا

جوشش خون جوانان ایران حکومت اسلامی را نابود خواهد کرد .
در انجام وظیفه فریادگری بر علیه حکومتی جنایتکار که تاریخ ایران
و جهان کمتر مانند آن را شاهد بوده است به خیابان آمده تا صدای
زندانیان سیاسی ، فعالین حقوق بشری و فعالین مدنی و هر ایده ای
که برای آزادی انسان و انسانیت ، در ایران تحت حاکمیت اسلام شیعه
به بند کشیده شده است ، باشیم .
سه شنبه 29 اگوست 2017 برابر با 7 شهریور 1396 در هوای پاییزی
شهر تورنتو نمایشگاه نهاد مادران علیه اعدام را بر پا نموده و با بازدیدکنندگان
به بحث و روشنگری پرداختیم . به بازدیدکنندگان یادآور می شدیم که این تصاویر نمایانگر بخش کوچکی از جنایات حکومت اسلامی در ایران است و یادآور می شدیم که :
گذشته ی زندگیت مهم نیست
امروزت مهم است که چه گذشته ای برای فردایت می سازی
زنده باد آزادی
زنده باد زندگی
زنده باد عشق و انسانیت
نهاد مادران علیه اعدام
تلفن:0016477688556
N.T.Execution@Gmail.Com


نظرات بسته شده است