گزارشی از تجمع دیروز در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی

این تجمع که در حمایت از آزادی رضا شهابی برگزار گردید، تجمعی مسالمت آمیز بود که برخورد خشن نیروی انتظامی باعث درگیری شد و آنها با حمله به تجمع کنندگان، پلاکاردها را از دست جمعیت می گرفتند و پاره می کردند. ….
بر اساس گزارشی دریافتی صبح امروز جمعی از کارگران اتوبوسرانی واحد تهران به همراه تعداد بیشماری از دیگر کارگران و بازنشستگان و دانشجویان در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد در مقابل مجلس تجمع کردند. از همان ابتدای تجمع، نیروهای انتظامی می خواستند از ادامه این حرکت اعتراضی در مقابل مجلس جلوگیری کنند و می گفتند که امروز نمایندگان نیستند و باید بروید. اما شرکت کنندگان، متحدانه ایستادند و مقاومت کردند و چند بار می خواستند که شرکت کنندگان از جمله دانشجویان را دستگیر کنند که حاضرین مانع شدند و آنها را از دست مامورین بیرون می کشیدند.
اما وقتی که نیروهای انتظامی مانع از تجمع در مقابل مجلس شدند، در ادامه تجمع کنندگان به سمت مترو راهپیمایی کردند که مامورین با فشار، مانع می شدند. تجمع کنندگان با شعارهای ” کارگر زندانی آزاد باید گردد” و ” آزادی شهابی خواسته ماست “می خواستند به سمت سازمان برنامه و بودجه بروند که از حرکت آنها نیز جلوگیری کردند. درگیری باعث شد که تجمع به سمت پیاده رو کشیده شود و مامورین حاضرین را ایزوله کردند و درگیری و کشمکش بین آنها و مامورین پیش آمد که در حین این تنش ها، شعارها ادامه پیدا کرد: کارگر زندانی آزاد باید گردد – کارگر، معلم اتحاد – کارگر، دانشجو اتحاد – کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد – آزادی شهابی خواسته فوری ماست و… در ادامه تجمع کنندگان را ناچار کردند که وارد مترو بشوند که در آنجا هم شعارها ادامه داشت و توجه جمعیت حاضر به آنها جلب شده بود.
این تجمع که در حمایت از آزادی رضا شهابی برگزار گردید، تجمعی مسالمت آمیز بود که برخورد خشن نیروی انتظامی باعث درگیری شد و آنها با حمله به تجمع کنندگان، پلاکاردها را از دست جمعیت می گرفتند و پاره می کردند. حتی یک کارگر اغذیه فروشی که در حال فیلم گرفتن بود، توسط مامورین ضرب و شتم شد و دوربین اش را توقیف کردند. این تجمع حدود یک ساعت ادامه داشت و معترضین مانع از دستگیری شرکت کنندگان توسط مامورین شدند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۱۴ شهریور

۱۳۹۶سه شنبه, ۱۴م شهریور


نظر بگذارید