دادگاه آمریکا به حفظ محدودیت ها در اجرای فرمان ضد مهاجرتی ترامپ رای داد

دادگاه تجدید نظر منطقه ای نهم آمریکا اعتبار محدودیت ها در اجرای فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور کشور را که توسط دادگاه پائین تر برقرار شده بود، حفظ کرد.
به گزارش اسپوتنیک، این مطلب در رای دادگاه تجدید نظر گفته می شود که در سایت این نهاد قضایی منتشر شده است.
در اواخر ژوئن فرمان ترامپ اعتبار یافت که طبق ان ورود اتباع ایران، یمن، لیبی، سوریه ، سومالی و سودن به امریکا به مدت 90 روز و همچنین پذیرش پناهجویان به مدت 120 روز متوقف می شود. اما شهروندان دارای تابعیت دوگانه و اجازه اقامت در آمریکا و خویشاوندان نزدیک از جمله والدین ، کودکان و خواهران و برادران آنها مشمول اجرای این قانون نخواهند بود.
دیرتر دادگاهی در امریکا فهرست خویشاندان نزدیک را گسترش داد. حالا دادگاه تجدید نظر این رای را مورد تائید قرار داده است.
فرمان ترامپ پس از حکم دیوانعالی آمریکا اعتبار یافته اما این اعتبار تا آغاز بحث و مناظره درباره آن خواهد بود که قرار است روز 10 اکتبر شروع شود.


نظر بگذارید