تفاوت دو زندانی سیاسی بیژن فتحی

این نوشته را برای آنانی می نویسم که هنوز به اندازه یک دانه (جو) وجدان انسانی  در آنها باقی مانده است . برای آنانی می نویسم که به اندازه ی یک دانه ارزن شهامت اعتراف به اشتباه کردن در راهی که در این مورد خاص تا کنون پیموده اند را دارند
برای آنانی می نویسم که اگر در گذشته افتخارات مبارزاتی علیه ظلم و دیکتاتوری  داشته اند به خودشان بیایند و اسیر فریب سیاست بازی های حکومت گران اسلامی نشده و خود را ارزان و یا گران نفروشند به این دو تصویر خوب نگاه کنید هردو در زندانهای جمهوری اسلامی بوده اند . علیرضا رجایی به خامنه ای جانی و فاسد هیچ توهینی نکرده ، در خارج از کشور ایران بر علیه حکومت اسلامی در راهپیمایی و  تظاهرات شرکت نکرده . او سالم و سرحال وارد زندان اوین شد و با بیماری سرطان خارج گردید البته به خانه نرفت بلکه به شهری دور دست تبعید شد و بعد مدتی اجازه یافت که به خانه اش برود و هم اکنون به علت عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین به بیماری سرطان مبتلا شد و چند روز پیش قسمتی از فک و یک چشم او را تخلیه کردند و هنوز هم معلوم نیست که زنده بماند .
مصطفی عزیزی، به خامنه ای توهین ها کرد. در تظاهرات های خارج از کشور شرکت داشت با اکثر سازمانها ، احزاب و گروه های اپوزیسیون رابطه برقرار کرد ، وارد آنها شد با تعدادی ازآنها روابط دوستی خیلی خیلی خیلی نزدیک برقرار کرد . خانه فرهنگ تاسیس کرد . برای گروه های معاند جمهوری اسلامی برنامه های تلویزیونی سیاسی ضد نظام در موارد متعدد فیلمبرداری تهیه نمود . اما در حین انجام تمامی این اقدامات علیه جمهوری اسلامی و به موازات آنها ، با لابی های جمهوری اسلامی در تورنتو هم همکاری می کرد !!! بخصوص با بنیانگزاران جشنواره تیرگان. مصطفی عزیزی عضو کانون نویسندگان در تبعید بود و حتی قبل از سفر به ایران و هنگامی که بلیط هواپیما به مقصد ایران را در جیب داشت در جلسه کانون در تورنتو شرکت کرد . به ایران رفت . یک ماهی به گشت و گذار پرداخت و بعد زندانی شد!
گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی از او حمایت کردند و فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد را برای مصطفی عزیزی سرداده و عکس آن را در اکسیونها ی خود بر سر دست بلند کردند و . . . وقتی مشخص شد که قاضی پرونده او ، قاضی صلواتی است، دوستان خیلی نزدیک او فریاد زدند که همه باید برای آزادی مصطفی عزیزی آکسیون جهانی راه اندازی کنند و آقای بابک یزدی که خیلی خیلی خیلی به او نزدیک بود و امروز نیز این نزدیکی بیشتر شده و به شیفتگی رسیده است اظهار می داشت که حکم او اعدام است و یا حبس ابد  و باید همه از او دفاع کنند مانند دفاع از ارژنگ داودی ( معلمی که به اعدام محکوم شد و بعد حکم او به 10 سال تقلیل پیدا کرد و هم اکنون بیش از 13 سال است که در زندان بسر می برد و بدون حکم جدید به زندان زابل تبعید شده و قاضی صلواتی او را آزاد نمی کند ) و یا کاظمینی برو جردی ( ایشان حکم اعدام داشت بعد به 10 سال تقلیل یافت و بدون یک روز استفاده از مرخصی ،11 سال او را در زندان نگه داشته و هم اکنون هم بعد از آزادی از زندان در حصر خانگی است) . آقای بابک یزدی با استفاده از اهرم فشار غوغا سالاری و شانتاژ سعی داشت که چرایی سفر مصطفی عزیزی به ایران را کم رنگ نموده و فقط فریاد  می زد که او یک زندانی سیاسی است و باید از او دفاع کرد و نباید پرسید که چرا همچون شخصی با این سطح از فعالیت علیه جمهوری اسلامی و ارتباط و نفوذ در اپوزیسیون به ایران سفر کرده است ؟!!!
مصطفی عزیزی در دادگاه قاضی صلواتی به هشت سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد
.او هر شب از داخل زندان برای دخترش در تورنتو کتاب خوانی می کرد ! او از مرخصی استفاده می کرد ! مصطفی عزیزی بعد از حدود یکسال با عفو رهبری آزاد شد!!!
مصطفی عزیزی بعد از مقابله پیروزمندانه مخالفین جمهوری اسلامی در روز عاشورا و شکست اسلامیان حکومتی در تورنتو ، مجددا به تورنتو فرستاده شد .
در جشنواره تیرگان که وابستگی بنیانگذارانش به جمهوری اسلامی مشخص شده است،  مشغول بکار شد . لابی های حکومت اسلامی را به حرکت در آورد .
کتاب خاطراتش از زندان اوین را، در جمهوری اسلامی برایش چاپ کرده ارسال نموده که در راه رسیدن به تورنتو است!!!
مصاحبه با صدای امریکا و B.B.C
مصطفی عزیزی متأسفانه با تلویزیون اتحاد چپ کمونیستی با عنوان یک زندانی سیاسی ، یک فیلمساز و تهیه کننده در تبعید !!! و … مصاحبه نموده  که در    همه ی این مصاحبه ها با زیرکی و شانتاژ و دروغ سعی بسیاری نموده که دامان جمهوری اسلامی را از شکنجه ، قتل و غارت و اختلاس بگونه ای تبرئه کرده و یا کم رنگ معمولی جلوه دهد . این مصاحبه ها را می توانید درلینک های ذیل مشاهده نمایید.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388711328145759&set=a.122329958117232.1073741828.100010206849871&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388711328145759&set=a.122329958117232.1073741828.100010206849871&type=3&theater
/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208392203824401&set=a.10200379304826934.1073741829.1284736530&type=3&theater
مردم ایران ، ایرانیان ساکن تورنتو، مبارزین علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی آیا مصطفی عزیزی زندانی سیاسی است! ؟
او در زندان اوین زندانی سیاسی بود!؟


نظر بگذارید