به یاری زندانیان اعتصابی به پا خیزیم!

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در راستای ادامه  سرکوب کارگران و آزادیخواهان، فعالین اجتماعی و زندانیان سیاسی در بند هر روزه دست به جنایت جدیدی می زند. همانگونه که اطلاع دارید در آخرین اقدام و در راستای تشکر از رای دهندگان سبز و بنفش در گرد و خاک قانون حقوق شهروندی  و گرفتن رای اعتماد برای دولت  بغایت جنایتکار حسن روحانی از مجلس ارتجاعی خویش، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ( رجایی شهر)  را تحت عنوان هواخوری از بقیه زندانیان جدا کرده و سپس آنان را به بند  10 این زندان که فاقد امکانات اولیه که اغلب با هزینه شخصی و توسط خود این زندانیان تهیه شده است منتقل می کند . این بند که پنجره های آن با ورقه های فولادی پوشیده شده  و هوای کافی برای تنفس در آن نیست. بندها و حتی حمام و توالت مجهز به دستگاههای شنود و دوربین است. جمعی از این زندانیان نزدیک به یک ماه در اعتراض به این عمل ضد انسانی  برای بازپس گیری حقوق اولیه انسانی خویش، دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان بدلیل انواع شکنجه های جسمی و روحی در مراحل بازجویی و همچنین در طی دوران محکومیت اغلب با بیماری های مختلفی دست بگریبان هستند و هم اکنون در شرایطی بس دشوار بسر می برند و سلامتی آنها در خطر جدی قرار دارد.
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه و غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی، خواستار خاتمه این محدودیت ها و همچنین آزادی بی قید شرط کارگران زندانی، همه زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و اجتماعی دربند می باشد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
آگوست 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com


نظر بگذارید