معترضان به قانون کار در فرانسه به خیابان‌ها آمدند

هزاران معترض به تغییر قانون کار فرانسه امروز به خیابان آمدند.
این تظاهرات سراسری به دعوت اتحادیه سی‌جی‌تی یکی از اصلی‌ترین سندیکاهای فرانسه در پاریس و ۱۸۰ شهر فرانسه در حال برگزاری است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از تغییراتی در قانون کار که روند استخدام و اخراج را برای کارفرمایان در فرانسه آسانتر می‌کند حمایت می‌کند چرا که به نظر او این تغییرات برای رقابتی‌تر شدن اقتصاد این کشور ضروری است


نظر بگذارید