چند خبر از درون رژیم به نقل از فیس بوک علی‌ اکبر امید مهر ، دیپلمات سابق

پیام: اخبار و جریاناتی که اکنون ازبطن رژیم در آنتن هاست.حکایت از زایش و شکل گیری نهایی مسئله بسیار مهمی است که آینده رژیم را رقم میزند.که باید توجه شود:
اول- آنچه که تعمدا در آنتن ها مورد بحث است:
۱- قضیه جاسوسی دختر صادق لاریجانی به انگلستان.
۲-دیدار ناطق توری با علم الهدی پشت درهای بسته.
۳-خبر حصر خانگی محمد خاتمی.
۴- مرگ یا دستگیری برادر ها:مرگ ناگهانی و زود هنگام برادر احمدی نژاد، دستگیری برادرروحانی و معاونش جهانگیری و..
۵- مطرح شدن دوباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی و حذف ریس جمهور و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس.
دوم- آنچه که در بطن رژیم و پشت درهای بسته در حال زایش و شکل گیری است:
۱- تعیین تکلیف جانشین خامنه ایی و استفاده از ترفند انتخابات ریاست جمهوری رژیم در اجبار به انتخاب پلیس بد یا پلیس خوب.
۲- درآب نمک خواباندن عده ای که در لحظه موعود(انتخاب رهبری) بعلت داشتن باصطلاح مقبولیت مردمی ،توده مردم به دعوت ها وتوصیه های آنان،گوش فرادهند.تا زایش رهبری بدون درد زایمان( اعتراضات رقبا و حریفان یا تشنج و شورش خود جوش در جامعه)صورت پذیرد.
۳- نقش بالا( شماره ۲ ) یا در واقع محلل یا ماما برای زایش رهبری جدید را قرارست.ناطق نوری ها خوئینی ها، محمد خاتمی ها،حسن روحانی ها و… ایفا نموده ،مردم را دعوت به پذیرش آن انتخاب توسط مجلس خبرگان نمایند.
۴- باید رقبای بالقوه رهبر جدید ،یا بدنام شده یا به نحوی کنار گذاشته، یا با مهر باطل شد.توام باشند.( همچون سید ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی،مصباح یزدی،حسن خمینی).
۵- نقش ویژه سید محمود هاشمی شاهرودی(عمدتا بدلیل برون مرزی و جلب نظر بزرگان و توده مردم هلال شیعه بخصوص در عراق،زادگاه شاهرودی)تایید مرجعیت رهبر جدید خواهد بود.که یکی از شرایط تصدی رهبری است .
نتیجه:تمامی سر صدا های اخیر و به گیر به بندهای قلابی وقربانی سازی های مصنوعی و.. پیش درآمد ایجاد آمادگی ذهنی راس هرم ، بدنه، صفوف قدرت حاکم جهت یک صدایی و اتحاد مطلق بدون هیچگونه ناز کرشمه،بمنظور پذیرش انتخاب مجتبی خامنه ای بعنوان جانشین پدر و ایستادگی یکپارچه و متحد در مقابل اعتراضات و شورش احتمالی توده مردم بعد از تحمیل این انتخاب یا انتصاب در مجلس خبرگان رهبری و به خورد مردم دادن این پروسه است.
آسمان دیلی نیوز
فیس بوک علی‌ اکبر امید مهر ، دیپلمات سابق


Leave a Reply