برگزاری مراسم عاشورا در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی

حکومت اسلامی و ولایت فقیه بر جهل مردم حکومت می کند ، با تاریخ جعلی باید مبارزه کرد تا حکومت اسلامی سرنگون شود .
خرافات و جعل تاریخ نقطه قوت و نقطه ضعف جمهوری جنایتکار اسلامی است . از همه امکانات برای پیروزی دراین مبارزه باید استفاده کرد . ایستادگی در مقابل برنامه هایی مانند نمایش مذهبی، روابط بازرگانی ، فرهنگی و هر اقدامی از   طرف حکومت اسلامی در خارج از کشور ، کوتاه کردن یکی از پاهای این اختاپوس هزار چهره است .
نهاد مادران علیه اعدام از روز اول ماه محرم تا روز دهم در تورنتو پلازای ایرانیان آکسیون علیه جنایات جمهوری اسلامی  در ایران و جهان با تاکید بر کشته های عاشورای 88 تهران، برگزار   و در روز دهم ( عاشورا ) در مقابل نمایش  مذهبی عاشورا مقتدرانه ایستادگی نمود و جنایات حکومت اسلامی را به استناد فریاد مردم ایران به گوش آنها رساند .
نمونه ای از اقدامات در لینک های ذیل قابل مشاهده می باشند . امیدواریم در آینده ای نزدیک شما را از دیگر نتایج این 10

روز آکسیون مطلع نماییم .
زنده باد آزادی
زنده باد زندگی
زنده باد عشق و انسانیت
نهاد مادران علیه اعدام
تلفن:0016477688556
N.T.Execution@Gmail.Com
/


Leave a Reply