به مناسبت درگذشت جلال طالبانی

Bildergebnis für ‫مام جلال‬‎

جلال طالبانی یکی از رهبران جنبش ملی دموکراتیک در کردستان عراق که کردها او را مام (عمو) جلال خطاب می کنند ، در گذشت. او یکی از تاثیرگذارترین رهبرانی است که در چند دهه گذشته و بویژه بعد از شکست جنبش کردستان با همکاری آمریکا ، شاه و ملا مصطفی بارزانی در سال 1975 میلادی و بعد از قرارداد الجزیره بین شاه و صدام حسین در جنبش خلق کرد خود را نشان داد. او که عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی بود، بعد از تسلیم بازرانی و شکست این جنبش به آن تن در نداد و با سازماندهی مجددجنبش خلق کرد توسط سازمانی به نام اتحادیه میهنی کردستان که خود بوجود آورده بود، به ادامه آن خدمات شایانی کرد.: دفاع از جنبش انقلابی در هندوچین، دفاع از مبارزات رهائی بخش خلق فلسطین، مناسبات دوستانه با نیروهای چپ و کمونیست در ایران و عراق، کمک به ایجاد کومه له رنجدران کردستان عراق، افشای رابطه نیروهای ملامصطفی بارزانی با دولت اسرائیل از جمله خدماتی بود که ضمن پایدارماندن در رهبری جنبش دمکراتیک کردستان عراق از او رهبری با تجربه و درعرصه ی تاکتیکی شناخته شد. سازمان انقلابی تشکیل دهنده ی حزب رنجبران با کمک بی شائبه مام جلال با جنبش کردستان ایران با مبارزه مسلحانه ی ملاآواره، شریف زاده، معینی ها پیوند برقرار نموده و درهمان سالها نیز باشرکت در مبارزه مسلحانه ی علیه نیروهای بارزانی در منطقه ی هاوکاری، رفیق دستگیرشده ما (بشیرخسروی) به محاصره ی نیروهای بارزانی درآمده بود تیرباران شد و این نیروهای ارتجاعی دردرگیری دیگری رفیق عزیز نصیری زخمی شده عضو حزب رنجبران ایران را به جمهوری اسلامی تحویل دادند که شکنجه شده و اعدام گردید.
درجریان شرکت رفقائی از سازمان انقلابی به منطقه سلیمانیه با کمک نیروهای پیشمرگ جلال طالبانی که متاسفانه چند نفر در منطقه ای که نیروهای بارزانی و حزب رویزیونیست عراق کمین گذاری کرده بودند به خاطر حفظ رفقای ما جان باختند. مام جلال یکی از دوستان حزب ما بود و از پذیرش نیروهای چپ ایران نیز در کردستان عراق در شرایط سرکوب احزاب و سازمانهای چپ توسط رژیم اسلامی در ایران در دهه 1360 هجری از حمایت این نیروها دریغ نکرد که بسیار با ارزش بود. امید حزب ما برآن بود که دوستی استواری بین مبارزان کرد عراق با جنبش کارگری ایران در ادامه همکاری بوجود بیاوریم.
در عین حال حزب ما درجریان سازماندهی حمله وسیع نیروهای اتحادیه میهنی به ارتش ارتجاعی صدام حسین، که موقتا امکان ورود سپاه پاسداران به کردستان عراق برای جنگ با ارتش عراق را فراهم نمود، که مورد تأیید حزب مانبود. پس ازحمله آمریکا به عراق و بوجودآوردن جبهه ای با نیروهای ارتجاعی در تشکیل دولت جدید عراق مسیر دیگر غیر دموکراتیک دراین کشور طی شد که مورد مخالفت صریح ما و توضیح آن به مام جلال بود. ولی حزب رنجبران ایران از قیام نیروهای پیشمرگ در بیرون راندن نیروهای رژیم بعثی عراق از کردستان عراق در 1990را به اتحادیه میهنی تبریک گفت.
با تمام این احوال او سعی کرد که درکنار مردم کرد به عنوان یک روشنفکر مبارز و آزادیخواه در دفاع از خواست حق تعیین سرنوشت خلق کرد طی مبارزه ای طولانی درکردستان عراق پایدارباقی بماند. دراین راستا علیرغم اختلافاتی که با نیروهای قبیله ای و بورژوائی کردستان عراق داشت همکاری اش را با این نیروها ادامه داد و نتوانست نقش تعیین کننده ای در کسب حق تعیین سرنوشت کارگران و زحمت کشان و طرد نیروهای ارتجاعی کرد داشته باشد. درگذشت مام جلال را به خانواده وی، اتحادیه میهنی کردستان عراق و سایرهمکاران و دوستداران او تسلیت می گوئیم. یادش گرامی باد.
حزب رنجبران ایران – 5 اکتبر


Leave a Reply