مظفر صالح نیا آزاد شد

بعد از ظهر دیروز ۱۹ مهر ماه مظفر صالح‌ نیا پس از شانزده روز بازداشت توسط ستاد خبری اطلاعات سنندج به قید وثیقه بیست میلیونی آزاد شد.
بنابر گزارش رسیده مظفر صالح‌‌ نیا عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۴/۷/۹۶ توسط ستاد خبری اطلاعات سنندج به دلایل نامعلومی بازداشت شد و در این مدت نیز در همانجا محبوس بود.
قابل ذکر است، مظفر صالح نیا عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ در محل کار خود در شهر سنندج توسط دو مامور لباس شخصی، بدون ارائه هیچگونه کارت شناسی، سند و یا مدرکی بازداشت گردید و در مقابل اصرار فرزندش برای علل و دلایل بازداشت وی، گفته شد برای اطلاع از وضعیت پرونده مظفر صالح نیا به دفتراطلاعات ستاد خبری سنندج مراجعه کنند.

Leave a Reply