نامه اتحاديه ها و سازمان حقوق بشر ‘ فرانت لاين دفندر’ از زندانيان سياسي و فعالين كارگري در ايران

به دنبال تماسهاي سخنگوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي شيوا محبوبي با سازمانهاي جهاني بشردوست و اتحاديه هاي كارگري جهت  جلب حمايت اين تشكلها و اتحاديه ها از زندانيان سياسي در ايران سازمان حقوق بشر  ‘ فرانت لاين دفندر’  فدراسيون جهاني كارگران ترانسپورت خواهان لغو محكوميت و آزادي آتنا دائمي، رضا شهابي و اسماعيل عبدي شده اند.
در تاريخ دوازدهم سپتامبر، فدراسيون جهاني كارگران ترانسپورت (  أي تي اف)  به همراه كنگره اتحاديه هاي انگليس ( تي يو سي) و تعدادي  ديگر از اتحاديه هاي كارگري بين المللي خواهان دخالت  سازمان جهاني كار( آي ال او)  در رابطه با دستگيري اعضاي اتحاديه ها و سركوب سيستماتيك حقوق اعضاي اتحاديه ها و فعالين كارگري در ايران و فشار  به مقامات دولت حاكم در ايران شده اند. در اين نامه مشخصا به وضعيت رضا شهابي و كارگران هفت تپه و اسماعيل عبدي اشاره شده است. اين اتحاديه ها ابراز نگراني خود را از وضعيت اين كارگران زنداني و همچنين برخورد سختگيرانه به حركت حمايتي اخير رانندگان شركت واحد كه با روشن كردن چراغهايشان از رضا شهابي حمايت كرده بودند  ابراز داشتند. در اين نامه گفته شده است:  از آنجايي كه حكومت اسلامي در ايران  عليرغم عضويتش در سازمان جهاني كار مرتبا  بيانيه هاي سازمان جهاني كار را زير پا گذاشته است، از اين سازمان خواسته اند تا دولت حاكم بر ايران را مجبور به رعايت و اجراي اين بيانيه ها نمايد.
متن انگليسي اين بيانيه را در لينك زير ميتوانيد ملاحظه نماييد.

سازمان فرانت لاين ضمن انعكاس وضعيت اخير فعال كودك آتنا دائمي و محروميتش از درمان در وبسايت خود، در هفته اخير نامه اي را در حمايت از آتنا به مقامات حكومت اسلامي ارسال داشته است. اين سازمان در نامه اش ضمن ابراز نگراني از وضعيت جسمي آتنا و درخواست دسترسي وي به درمان، خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط آتنا دائمي شده اند.
لازم به يادآوريست كه عليرغم نياز آتنا به عمل جراحي فوري و نگراني شديد خانواده اش مقامات زندان حاضر نبودند بدون دستبند و پابند آتنا را به بيمارستان اعزام نمايند. آتنا دائمي در طول اين مدت شرط داشتن داشتن دستبند و پابند را براي اعزام به بيمارستان قبول نكرده و به اين اقدام مقامات زندان اعتراض كرد. هفته گذشته شانزدهم  مهرماه آتنا بدون دستبند و پابند به بيمارستان جهت عمل جراحي اعزام شد.
صفحه شرح حال  آتنا دائمي در سايت فرانت لاين دفندر:

كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران از هر طريق ممكن تلاش دارد تا با جلب همبستگي جهاني از زندانيان سياسي در ايران، به رژيم  اسلامي در ايران جهت آزادي زندانيان سياسي تحت فشار قرار بدهد. ما از شما آزاديخواهان دعوت ميكنيم تا با مراجعه به سازمانهاي بشردوست و اتحاديه هاي كارگري و نمايندگان پارلمان  كشور محل اقامتتان، از آنها بخواهيد  جهت حمايت از زندانيان سياسي به رژيم در ايران نامه اعتراضي ارسال دارند.

كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران
يازدهم اكتبر ٢٠١٧ برابر با نوزدهم مهرماه


نظرات بسته شده است