‌ ‍ نوشته ای از حسین دایمی پدر زندانی سیاسی وفعال کودکان اتنا دایمی برای نیما ابراهیم زاده

نیمای عزیزم نیمای قهرمان ومبارز این چند جمله را مینویسم برات که بدونی تو چقدر عزیزی و دوست داشنی هستی هیچ کس تورو فراموش نمیکنه  تودر قلب ما جاداری  بخاطر آن روح بزرگت بخاطر مبارز بودنت چه در آن  موقعی که پدر بزرگوار ومبارزت در کنارت نبود دروجود حال مبارزه بودی وچه حالا که داری با یه دیو مبارزه میکنی نیمای عزیزم آتنای من همیشه حال تورو از من می پرسه وهمیشه به تو افتخار میکنه میگه نیما یه مبارز واقعیه یه قهرمانه چونکه هم در نبود پدر جنگید هم اینکه داره با بیماریش مبارزه میکنه نیماجان همه ما برات آرزوی سلامتی میکنیم انشالله دراین مبارزه هم پیروز میشی.


نظرات بسته شده است