کره جنوبی در فهرست بهشت مالیاتی از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت

١٧ کشور به عنوان مرکز بهشت مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات شناخته شده اند.
گاردین، اتحادیه اروپا فهرست سیاه خود را از کشورهای که به بهشت فرار‌های مالیاتی برای افراد سودجو شده اند را به انشار رساند.
وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز سه شنبه 5 دسامبر این فهرست را منتشر نمودند.
فهرست بهشت مالیتای شامل کشورهایی چون: کره جنوبی، امارات، بحرین، باربادوس، امارات، مغولستان، نامیبیا، پالائو، پاناما، تونس و… است.
گفتني است، برخی افراد، سازمان ها در اتحادیه اروپا برای فرار از مالیات در کشورهایی چون کره جنوبی سرمایه گذاری می کنند.
از سوی دیگر این فهرست بر اساس استاندارهای مالیاتی مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا تعیین شده است. همچنین فهرست دیگری شامل 47 کشور منتشر شده است که قوانین مالیاتی آنها با اتحادیه اروپا در تقارن است.


نظرات بسته شده است