پيام بهنام ابراهيم زاده زندانى سياسى سابق و فعال كودكان كار وخيابان بمناسبت روز جهانى حقوق بشر

“حقوق بشر” و جمهوری اسلامی!
روز جهانی حقوق بشر و نقض فاحش حقوق بشر در ایران
در روز جهانی حقوق بشر که حاکمان و دولتمران ایران هم مدعی “حقوق بشر” هستند زندانهای ایران مملو از شریف ترین انسانها است. زندانیانی که بدون هیچ گونه محاکمه و دادرسی که حقانیت را بررسی کند در بدترین شرایط در سیاهچالهای اوین و قزلحصار و زندانهای شهرستانها بسر میبرند.
در ایران ما، دفاع از نان، دفاع از معیشت و منزلت جرم است. زندگی مشقت ورنج است .
زندانها مملو از شریف ترین انسانهاست. عزیزانی
مثل آتنا دائمی  جرمش دفاع ازحقوق کودکان، دفاع حقوق انسان و مبارزه برای لغو اعدام است،
اسماعیل عبدی ومحسن عمرانی ودیگر معلمان در بند جرمشان اعتراض به موقعیت معیشتی معلمان است، رضا شهابی به جرم دفاع از معێشت و منزلت کارگران هنوز در زندان است، در صورتیکه حتی مد ت زندانی که برایش تعیین کرده اند به اتمام رسیده است.  اینها گوشه ای کوچکی  از حقوق بشری است که حکومت اسلامی در  ایران از آن نام میبرند.
حقوق بشر در ایران یعنی سکوت در مقابل اعدام و زندانی کردن، حقوق بشر در ایران یعنی  حجاب اجباری و آپارتاید جنسی و جدا سازی جنسیتی، حقوق بشر در ایران یعنی اگر کسی نانی را برد دستش را قطع میکنند ولی اگر مسئولی، رئیسی، آیت الله هی میلیارد میلیارد از زندگی مردم به جیب زد سکوت! و در صورت اعتراض به این دزدیهای میلیاردی و اختلاس های بی پرده که  به نرم و شکل اقتصاد تبدیل شده است با تهیه پرونده های طویل  امنیتی برای  انسانهای شریف و معترض روانه  زندان و سیاهچالها خواهند شد.
حقوق بشر در ایران یعنی کودکان خیابانی و کارتون خوابها و زیر ویرانه ها زندگی کردن.
حقوق بشر در ایران یعنی آزار وشکنجه سبعانه ووحشتناک روانی جسمی  زندانیان، حتی برخی از زندانیان  سالهات بدون هیچ گونه محاکمه ویا اتهام خاص در زندان نگه داشته شده اند. اعدام های بی رویه، سرکوب و تعرض به  آزادی بیان، دستبرد  برای مقابله با شبکه های اجتماعی وفناوری های اینترنتی ،
حاکمیت در ایران به صورت گسترده علیه مخالفان از تهدید وارعاب وبازداشت وبازجویی وشکنجه  استفاده میکند وبا استفاده از تجهیزات جاسوسی فعالیت شهروندان خود را در اینترنت کنترل میکند وبدون اطلاع کاربران از دوربین ومیکروفن تلفن همراه لب تاب برای ضبط صدا وتصاویر کاربران استفاده میکند و بجرم فعالیت در شبکه های اجتماعی زندانی میکند
آنچه در ایران دولتمردان از آن تحت نام حقوق بشر نام میبرند قوانین شریعه، قانون قصاص و بی حرمت کردن و بی ارزش کردن انسان است
مردم ایران برای بدست آوردن کوچکترین حقوق انسانی خود در حال اعتراض و مبارزه هستند، و این رمز پیروزی ماست. اتحاد و همبستگی ما در مقابل زورگويى و قوانین غیر انسانی، ما به این ستم و زورگوی که حکومت در ایران تحت عنوان” حقوق بشر اسلامی” بر پا کرده است کوتاه نخواهیم آمد و حقوق انسانی خود را میخواهیم.
زنده باد انسانیت
در سالروز جهانی حقوق بشر
زنده باد حقوق انسانی، آزادی،  رفاه و یک زندگی بهتر برای همه شهروندان تحت ستم  در ایران.

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری وکودک عضو کمیته پیگیری وجمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان اذرماه ۹۶


نظرات بسته شده است