فراخوان عثمان اسماعیلی در دفاع از فعال کارگری، عزت نصری

عثمان اسماعیلی: «دفاع از عزت نصری وظیفه طبقاتی ماست»
کارگران ! مردم آزادیخواه!
عزت نصری از فعالین کارگری شهرستان سقز، روز دوم دیماه [۹۶] توسط مامورین لباس شخصی اداره اطلاعات رژیم در شهر سقز، بدون هیچگونه توضیحی، دستگیر و بازداشت شده است.
عزت نصری کارگری‌ ست که، همانند سایر همسرنوشتانش از دوران نوجوانی وارد بازار کار شد. عزت در تمام این سالها علاوه بر تحمل دشواریهای کار پر زحمت یار و یاور کارگران بوده و نسبت به زندگی اجتماعی و مبارزات آنان احساس مسئولیت کرده است.
فرزند عزت نیز پا در این راه گذاشته و با اتمام دوره سربازی به شغل کارگری روی آورده است.
ماموران امنیتی رژیم، کارگر شرافتمندی چون عزت نصری را که، هدفی جز خدمت به بشریت و هم طبقه‌ای‌هایش ندارد را دستگیر و زندانی می‌کنند؛ در حالیکه سرمایه داران و آنهایی که خون طبقه کارگر را در شیشه کرده‌اند، آزادانه دست به هر کار نامشروعی می‌زنند.
دولتی که روزانه شعار دفاع از مردم محروم را سر می‌دهد، بجای تامین امنیت شغلی کارگران، بجای پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارگران، بجای تامین بهداشت و درمان، بیمه و امنیت جانی آنان در محیط های کارگری و بجای تعیین دستمزدی متناسب با نرخ تورم و سطح زندگی، آنان را بخاطر مبارزه برای تحقق این مطالبات دستگیر، شکنجه و زندانی می‌کند.
کارگران ! مردم آزادیخواه!
ما حق داریم متشکل شویم و تشکل‌های مستقل کارگری خود را داشته باشیم. حق داریم با سرمایه‌داران و کارفرمایان بر سر مطالباتمان چانه‌زنی بکنیم. حق داریم حزب سیاسی خودمان را داشته باشیم. ما حق داریم رادیو و روزنامه و رسانه‌های جمعی خودمان را داشته باشیم و در حال حاضر حق استفاده از رادیو و تلویزیون که بودجه فعالیت آن از بودجه عمومی و دسترنج کارگران تامین می شود را نداریم.
کارگران ! مردم آزادیخواه!
عزت نصری نباید در زندان باشد. من بعنوان یک کارگر، شما و کلیه تشکل‌های کارگری، فعالین سیاسی، معلمان، دانشجویان و رسانه‌های عمومی و دست اندرکاران شبکه های اجتماعی و مردم آزادیخواه سراسر جهان را فرا می‌خوانم به دفاع از عزت نصری برخیزید و به میدان بیایید.
دیروز عزت را دستگیر کردند فردا نوبت من و شماست. بیایید با مبارزه‌ای متحد، خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شویم.

زنده باد اتحاد و همسبتگی طبقاتی‌مان
عثمان اسماعیلی ـ ۷دیماه ۱۳۹۶


نظرات بسته شده است