خبر های اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف؛ چهارشنبه ۲۰ دیماه

«تاخیر در پرداخت حقوق» در ایران قوطی یک روالی عادی است
روز سه شنبه ۱۹ دیماه جمعی از کارگران کارخانه ایران قوطی در استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و حق بیمه‌هایشان، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
این کارگران روز سه شنبه ۱۹ دیماه، در اعتراض به عدم پرداخت ۱۰ ماه از معوقات مزدی و حق بیمه‌هایشان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
مدیریت ایران قوطی، دلیل به تاخیر افتادن حقوق کارگران را افزایش مشکلاتی ذکر کرده است که گویا عموم تولید کنندگان از چند سال پیش با آن مواجه شده‌اند.
در این رابطه اما یکی از کارگران معترض مدعی است که تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران در این واحد تولیدی، تبدیل به یک روال عادی شده‌است.
این کارگر کارخانه در مورد سایر مطالبات کارگران می‌گوید: در کارخانه قوطی ایران، سالهاست که حق بُن کارگری به کارگران پرداخت نمی‌شود، در عین حال از سال ۹۳ عیدی دریافت نکرده‌ایم.


نظرات بسته شده است