پرونده ی هزار صفحه ای علیه هم جنس گرایی کشیش ها

در ایتالیا فردی که به عنوان محافظ کار می کرد پرونده ای علیه واتیکال در 1200 صفحه تهیه کرد.
در این پرونده شواهد و مدارکی از همجنس گرایی 36 کشیش ایتالیایی و 6 طلبه مسیحی آورده است. به گزارش اسپوتنیک دیلی میل در این خصوص اطلاع داد.
این سند که در آن در کنار بقیه مسائل پیغام های واتس آپ هم آمده است توسط این فرد تهیه شده است. وی بیان داشت که او این مسئله را افشا کرده است برای آنکه دیگر نمی توانست ریاکاری کشیش ها را تحمل کند.
این پرونده از ناپل به واتیکال فرستاده شده است. براساس اطلاعات روزنامه اسقف اعظم محلی تصمیم گرفته است که سند را بررسی کرده و افراد خاطی باید برای اشتباهات خود را هزینه پرداخت کنند.


نظرات بسته شده است