فروشگاه تسکو Tesco فقط به خاطرپرداخت دست مزد پائین به زنان کارگر نسبت به مردان در کشور انگلستان چهار میلیارد پوند پس انداز کرده است.

کارگران زن فروشگاه زنجیره ای تسکو در کشور انگلستان خواهان پرداخت غرامت چهار میلیارد پوند شده اند. چهار میلیارد غرامت طلب کارگران به خاطر عدم پرداخت حقوق برابر به کارگران زن در مقایسه با مزد کارگران مرد بوده است.  
وکلای کارگران که در مورد تبعیضات در محل کار تحقیقات کرده اند، می گویند فروشگاه تسکو در برابر بزرگترین چالش پرداخت هزینه به کارگران زن قرار دارد که تا این تاریخ به 4 میلیارد پوند رسیده است.
مرکز وکلای “لائی روز” که اقدامات قانونی علیه فروشگاه تسکو را از طرف کارگران زن این فروشگاه انجام می دهد، گزارش می دهد کارگران زن در فروشگاه تسکو 3 پوند در ساعت کمتر از کارگران مرد حقوق دریافت می کنند.
گفته می شود کارگران مراکز توزیع کننده – که عمدتا مرد هستند – بیش از 11 پوند در ساعت در مقایسه با فروشگاه هایی که به طور عمده کارکنان زن دارند دریافت می کنند. ولی در مقابل همان کار، کارگران زن 8 پوند در ساعت دریافت می کنند.
همین منبع در ادامه می گوید تفاوت حقوق یک کارمند توزیع کننده مرد سالانه 5000 پوند در سال بیشتر از یک کارگر زن در همان ساعت فقط در انگلستان است.
سوپرمارکت تسکو در دوازده کشور شعبات دارد و یکی از بزرگترین فروشگاه های بریتانیا است. مسؤل تسکو در جواب نماینده کارگران گفت که تلاش می کنند تا اطمینان حاصل کنند که تمام کارکنان “نسبتا و به همان اندازه” کاری که می کنند حقوق دریافت کنند.
پائولا لی، از لای روز که کارگران زن تسکو را نماینده گی می کند، گفت: “ما اعتقاد داریم که به طور واقعی  کارگران زن در  فروشگاه ها  به مدت چندین سال، تحت تبعیض مزدی نسبت به مردان قرار گرفته اند.  ایشان تاکید کرد کارگران زن با مزد کمتر از همکاران مردشان کار کرده اند و می کنند.
پائولی در مورد پرداخت حقوق نابرابر کارگران می گوید: شرکت تسکو که درسال  پنجاه بیلیون پوند فقط در انگلیس فروش دارد، برای پرداخت حقوق برابر به کارگران زن و مرد، جای هیچ توجیه و انکاری جز استثمار بیشتر باقی نمی گذارد.
در شرایطی که در این هفته صدمین سال حق رأی برابر برای زنان را در جامعه جشن می گیریم.  برای شرکتها و مؤسسات مختلف کشور جای تاسف است كه هنوز نابرابری پرداخت مزد را در میان مزد بگیران زن و مرد به طور واضح می بینیم.
درخواست کارگران از طرف وکلای آنها برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. گزارشات دیگری که به دست همین وکلا رسیده است،حاکی است که کارگران زن در فروشگاه های آسدا و ساینسبری هم با پرداخت حقوق کمتر از همکاران مرد خود مواجه هستند. شکایت کارگران زن در آسدا و ساینسبری هم در دادگستری در جریان بررسی است.
سخنگوی شرکت تسکو در جواب مطالبه کارگران زن گفت، تا زمانی که اطلاعات دقیق تری را دریافت نکند. نمی خواهد و نمی تواند ادعای وکلای کارگران را بپذیرد. نماینده شرکت تسکو اضافه کرد، ما همیشه سخت تلاش کردیم و می کنیم که همکارانمان خارج از جنسیت شان حقوق برابر را در مقابل کاری که انجام می دهند بگیرند.
در حال حاظر کارکنان آسدا نیزدرگیر همین تبعیض هستند . بنا به همین گزارش در سال 2016 کارگران خرده فروشی های آسدا که اغلب  کارگران زن هستند، دست مزد پائین تری در مقایسه با همکاران مردشان دریافت می کنند.


نظرات بسته شده است