نخستین شعرهای نانوشته مادران / لالانی های ایران زمین – سیما بینا

با شادباش  روز جهانی زن، به زنان پیشرو ایران، دختران خیابان انقلاب، زنان کارگر، مادران و همسران جانباختگان و زندانیان سیاسی و
برای وحدت جنبش زنان با جنبش کارگری
به این مناسبت تقدیم می شود: ا


نظرات بسته شده است