‌ تداوم اعتصاب غذا حمید رضا امینی و وخامت حال وی

سلامت حمید رضا امینی که از ۱۳ اسفند دست به اعتصاب غذای خشک زده است رو به وخامت گذاشته است.
طبق اخبار رسیده به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، امروز  پزشکان درمانگاه بیمارستان پس از معاینات انجام شده ؛ وضعیت سلامت وی را رو به وخامت اعلام کرده اند.  فشار خون وی بسیار پایین بوده و احتیاج مبرم به سرم و درمان پزشکی دارد و بدلیل اینکه قبلن شش روز در اعتصاب بسر میبرده اکیدن دستور به پایان اعتصاب غذای وی داده اند.
گفتنی است؛ زندانی سیاسی حمید رضا امینی بدلیل فعالیت در دنیای مجازی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. وی در اعتراض به حبس در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذای خشک زد. حمید رضا پس از شش روز با وعده مسئولان در جهت انتقال وی به زندان اوین  ،
اعتصاب غذای خود را شکست.
حمید رضا امینی در یک پیام صوتی اعلام کرده بود از ۱۳  اسفند در اعتراض به عدم انتقال وی به اوین دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد و امروز در جواب خواسته پزشکان اعلام کرده است؛ جای من در این زندان نیست و تا فرستادنم به زندان اوین به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد.
جان حمید رضا امینی در خطر است!


نظرات بسته شده است