بیکاری کارگران کاشی و سرامیک حافظ

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس، در تشریح مشکلات پیش روی کارگران کارخانه کاشی و‌ سرامیک حافظ و ریشه‌های پیدایش آنها، گفت: واگذاری کارخانه کاشی و سرامیک حافظ به بخش خصوصی آغازگر بیکاری کارگران آن بوده است. کارخانه‌ای که سه سال پیش و در زمان واگذاری به کارفرمای بخش خصوصی، ۶۰۰ کارگر داشت؛ حالا شمار کارگرانش به حدود، ۱۸۰ نفر رسیده است و ۴۲۰ کارگر این کارخانه بیکار شده‌اند.
این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تجمع روز گذشته کارگران کاشی و سرامیک حافظ، گفت: این کارگران چند ماه از مجموع مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند و دفترچه بیمه‌های آنها به علت عدم واریز حق بیمه‌ها، تمدید نشده است. تجمع روز گذشته آنها هم دقیقا به همین علت است.


نظرات بسته شده است