تظاهرات هزاران نفره کشاورزان محروم منطقه شرق اصفهان

روز شنبه ۱۹ اسفند ماه، کشاورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه از مقابل سازمان آب منطقه ای اصفهان و پل خواجو راهپیماییشان را آغاز کردند و مقابل دفتر بهارستان نشین اصفهانی تجمع کردند.
کشاورزان پلاکاردهایی  با خود همراه داشتند که در یکی از آنها با درج تصویری از زاینده رود پر آب، آمده است: ‘ما زاینده رود را اینگونه می خواهیم’.
کشاورزان شرق اصفهان 2000 تراکتور خود را به کنار جاده‌ها آورده‌اند!
روز یکشنبه۲۰ اسفندماه، هزاران نفر از کشاورزان محروم منطقه شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به سیاست‌های ضد انسانی در بستن آب زاینده‌رود روی کشاورزان که باعث فقر شدید دهها هزار کشاورز این منطقه شده است؛ از کنار پل خواجو راهپیمایی خود را آغاز کردند. روی بنری که در دست کشاورزان معترض است نوشته است: «زاینده رود من کو».
مردم در پل خواجو اصفهان شعار می‌دهند: تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم – یا حجة ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن
این تظاهرات‌ها بیش از یک هفته است که ادامه دارد و مردم شهرهای شرق اصفهان تاکید کرده‌اند که تا رسیدن به خواسته خود هیچ عقب نشینی در کار نخواهد بود.
این کشـاورزان قریب به ۲۰ سال است خواسته برحق خود را به انحاء مختلف و با تشکیل تجمعات، تحصن و اعتراض پیگیری کرده اند و نه تنها صدایشان به جایی نرسیده است، بلکه آسیبهای فراوانی هم متحمل گشته اند و به جز اندک مسکّنی، به حق مسلم خود دست نیافته اند.
بنابه خبرهای رسیده بدنبال اعتراض مردم اصفهان به دستگیری جوانان و کشـاورزان در روز گذشته و فراخوان به تجمع در برابر قضاییه در نیکبخت، نیروهای انتظامی اطراف این منطقه را کاملا نظامی کرده‌اند.
یادآوری می‌شود که روز جمعه ۱۸ اسفند؛ در حمله وحشیانه نیروهای گارد ضد شورش به کشـاورزان ورزنه و شلیک به سوی این کشاورزان زحمتکش ۷ نفر مجروح شدند.
حداقل هفت نفر از مردم که همگی از شهر ورزنه و قشر جوان و نوجوان بودن زخمی شدند که مستقیم به اصفهان منتقل شدند.
نیروهای یگان ویژه به شدت از تاسیسات حفاظت میکنند.


نظرات بسته شده است