تصویب قانون مادم العمری ریاست جمهوری در چین

نمایندگان مجلس نمایندگان ملی چین اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کردند.
بر اساس این اصلاحیه محدودیت قدرت و تام الاختیاری رئیس و معاون رئیس دولت چین برای دو دوره ی پنج ساله لغو می شود.
اسپوتنیک، در این ماده از قانون آمده است که « دوره ریاست دولت و معاون رئیس جمهور چین همانند دوره اختیارات مجلس نمایندگان است و نمی تواند از دو دوره پشت سر هم بیشتر شود.» اصلاحیه در حال بررسی این موضوع است که مدت دوساله را از قانون اساسی حذف کند.
بدین ترتیب رئیس دولت چین می تواند بدون محدودیت هر پنج سال در مقام خود بماند.
ضمنا نمایندگان برای انتقال نام رهبر کنونی چین شی جین پینگ به قانون اساسی موافقت کردند.


نظرات بسته شده است