گرامی داشت هشت مارس روز جهانی زن

بعداز ظهر پنجشنبه هشت مارس 2018 اعضاء و هواداران حزب رنجبران / هامبورگ  مراسم گرامی داشت روز جهانی زن را با دعوت از فارسی زبانان شهر برگزار کردند.
برای این گردهم آیی برنامه های مختلفی تدارک دیده شده بود که به ترتیب به این صورت اجرا شدند.
بعد ازخواندن شدن پیام و نمایش فیلم کوتاهی در مورد تاریخچه هشت مارس، سخنران زن که به عنوان ماما در مناطق محروم ایران کار کرده بود درباره ستم بر زنان صحبت کرد او برای حاضرین توضیح داد که ستم بر زنان کاملا به دو صورت آشکار و پنهان در جامعه موجود است. ستمی که برای جامعه شهرنشین کاملا بیگانه و غیر قابل تصور است. مانند مواردی مثل خون بس، معامله دختران با گوسفند، تجاوز در خانواده و باردار شدن دختران جوان توسط بستگان، قتل های ناموسی بخاطر اعتقادات مذهبی، ختنه زنان  به دلیل خرافات و غیره…  او از تجربیات شغلی خود با حاضرین سخن گفت. پس از آن شرکت کننده مردی که درایران به شغل معلمی مشغول بوده، بعد از اشاره ای کوتاه در مورد تاریخچه انجمن صنفی معلمان، راجع به شرایط سخت خانواده ها بخصوص همسران فعالین در انجمن های صنفی ومشخصا انجمن صنفی معلمان پرداخت و با وجود شاغل بودن درصد بالایی از زنان در زمینه شغلی آموزش و معلمی، علت فعال نبودن زنان در هئیت مدیره سندیکا های معلمین را مورد برسی قرار داد.
بعد از تنفس و نمایش دو فیلم کوتاه ازدکلمه شعر،  بخش هنری اغاز شد. شاعران زن که در جمع حاضرین بودند با خوانندن اشعاری که در ارتباط با موضوع زنان بود بخش هنری را به پیش بردند و برنامه با خوانندن ترانه های محلی به پایان رسید.
همچنین اعلامیه های حزب رنجبران در نشست پخش شد.
در مراسم بزرگداشت روز زن که به تاریخ جمعه 9  مارس و از طرفFrauen Pespektiven  تدارک دیده شده بود، پیام اعضاء و هواداران حزب رنجبران ایران / هامبورگ مانند بقیه احزاب، از طرف نماینده حزب خوانده شد.

ارسالی توسط اعضاء و هواداران حزب رنجبران ایران ( هامبورگ)


نظرات بسته شده است