نشست شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور لغو شد !

خوابگاه ها هر روز پوسیده تر و از کار افتاده تر میشوند و سلف های دانشگاه ها روز به روز کم کیفیت تر که آماده ی کنار رفتن و جایگزینی شان با خوابگاه های خودگردان و سلف های آزاد هستند . دانشجویان از نهاد های بیرون دانشگاهی تهدید و بازداشت میشوند و هیچکس پیگیر وضعیت آن ها نیست . وضعیت اشتغال و آینده ی شغلی برای دانشجویان به نقطه ای مبهم و نامشخص تبدیل شده که در کنار تبدیل آموزش رایگان به آموزش پولی فشار مضاعفی به دانشجویان وارد میکند . در این میان هرچه شوراهای صنفی برای حل مشکلات رفاهی خود بر سر مسائل مختلفی چانه میزنند و در پی آن ها میروند با موانع و مشکلات بزرگتری از طرف وزارت علوم و سازمان اموردانشجویان که در آیین نامه ها و اطلاعیه های مختلف به دانشگاه ها ابلاغ میشود برمیخورند که عموما کمتر شورایی قادر به حل این مشکلات به صورت تکی میباشد . با توجه به این مشکلات و مسائل پیش آمده شوراهای صنفی دانشگاه های کشور تصمیم به برگزاری نشستی کشوری ما بین شوراهای صنفی کل کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان داشتند که با فشار های وارد شده توسط مسئولان بالادستی و موج جدید بازداشت ها در دانشگاه ها لغو شد!
نشستی که در آن قرار بود شوراهای صنفی به عنوان نمایندگان دانشجویان به بررسی مشکلات دانشجویان بپردازند و برای آنها راه حل هایی پیشنهاد دهند را با بهانه هایی مانند خرابکاری ، سیاسی کاری و … مانع از برگزاری اش گردیدند که قبل تر نیز شاهد همین برخورد سلبی و ناشایست سازمان نشینان بوده ایم . این نشست در حالی لغو شد که سال هاست شوراها های صنفی دانشجویان کل کشور با راه ها و روش های مختلف درخواست خود را برای ترتیب دادن جلسه ای با وزیر علوم و رئیس سازمان اموردانشجویان داده اند که یا با بی توجهی و یا با سرکوب مواجه شده اند . لازم به ذکر است که در همین مدت مشابه ، شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی بار ها با مسئولین بالادستی و در فضایی مشخص و سالم به بیان مشکلات و انتقادات خود پرداخته اند که افزایش سطح رفاه و آرامش در سطح دانشگاه های علوم پزشکی از نتایج آن هاست !

شوراهای صنفی دانشجویان کشور


نظرات بسته شده است