ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ علیرغم وعده و وعیدها

علیرغم وعده و وعیدها 12ماه حقوق،عیدی وماه ها حق بیمه کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ کماکان پرداخت نشده است وکارگران باتعطیلی اواخر سال گذشته کارخانه بدلیل تعمیرات دربلاتکلیفی شغلی بسرمی برند.
بدنبال تجمعات اعتراضی اسفند ماه95* کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ واقع در کیلومتر ۲۵ جاده شیراز-زرقان، طی جلساتي كه با حضور مسئولان ذيربط در قالب كميسيون كارگري استانداري برگزار شد، مفادي به تصويب رسيد كه يكي از آن ها تسويه حساب با كارگران تا 25 اسفند ماه95 بود اين در حالي است كه تنها معادل دو ماه حقوق در اواخر پارسال پرداخت گرديد و كارگران همچنان 12 ماه حقوق طلبكارند.
عدم واريز به موقع حق بيمه كارگران، مشخص نبودن وضعيت 200 كارگر قراردادي اين كارخانه و بلاتكليفي كارگران را از ديگر معضلات كارگران این کارخانه است.
توليد در كارخانه كاشي و سراميك حافظ در اواخر پارسال متوقف شد اين در حالي است كه اين كارخانه ظريفت توليد 23 هزار مترمربع كاشي با ارزش حدود 2 و نیم ميليارد ريالي هر روز را دارد اما متاسفانه اين كارخانه بزرگ كه به صورت غير كارشناسي در اواخر دولت دهم به بخش خصوصي واگذار شد به حال خود رها شده است.
كارخانه در حال حاضر به اسم تعميرات اساسي تا 18 فروردين در مرحله آورهال قرار داد اين در حالي است كه قطعات برای تعميرات خريداري نشده است و معلوم نيست چگونه قرار است تعميرات انجام شود.


نظرات بسته شده است