جلسه بی فایده شورای امنیت سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت ‘فلج شده’ است و نمی تواند بر وضعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه تأثیر بگذارد.
به گزارش اسپوتنیک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت ‘فلج شده’ است و نمی تواند بر وضعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه تأثیر بگذارد.
زید رعد حسین از جامعه بین المللی خواست تا به شدت به چنین حوادثی پاسخ و واکنش نشان دهند و به محکومیت لفظی بسنده نکنند.
به گفته کمیسیون، تا به حال پاسخ به حملات شیمیایی “کلمات خالی و محکومیت های ضعیف” بود و شورای امنیت به دلیل استفاده از وتو فلج شده است.
او معتقد است که برخی از دولتهایی که مستقیما در جنگ نظامی در سوریه دخیل هستند، شکست خورده اند و نتوانستند گسترش سلاح های شیمیایی را متوقف کنند. به گفته وی، در طول پنج سال گذشته، چنین سلاح هایی در کشور 35 بار استفاده شده است.


نظرات بسته شده است