پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

با سلام خدمت کارگران هفت تپه
بازهم دیشب داخل کانال تلگرام مدیرعامل اعلام معذرت خواهی کرده بخاطر تاخیر واریزی عیدی و پاداش.
قرار شد امروز انجام بشه.
اما مثل همیشه، باز هم دروغ گفته.
اسدبیگی بسه دیگه. خجالت بکش،
خودت حالت بهم نمیخوره از حرفات و دروغات؟؟؟
مرد حسابی چقدر دیگه میخوای بازی کنی؟؟؟
وجودت دروغه، از سر تا پات شده دروغ و شعار الکی. حرفهای پوچ و بی ارزش.
تو که نمیتونی، تو که قدرتش نداری. جربزش نداری چرا دروغ میگی،
بس کن دیگه، والاه به همون خدا که بالا سر تمام انسانهای دنیا.
تو نمیتونی شرکت اداره کنی. خیلی کوچیکی واسه هفت تپه.
اینجا خیلی سرزمین پاک.
دوستان عرب زبان. بختیاری زبان. فارس زبان. دزفولی زبان همگی دارن پاک زندگی میکنن در کنار همدیگه. مثل برادر. مثل رفیق.
از روزی که شما اومدین برکت هفت تپه کم شده. روزی که شما از هفت تپه میرید بیرون، اون روز بزرگترین جشن خواهیم گرفت. همراه با شیرینی و رقص و پایکوبی.
اسدبیگی چرا دروغ گفتی باز؟؟؟
حالا چی شده؟؟ چه بهانه ای دارید؟؟؟
رستمی که رفت. افشار رفت.
حداقل تو خوب باش. به کارگر احترام بذار. بهشون حقشون بده.
اسدبیگی یبار شده حرف بزنی بهش عمل کنی به موقع.
از روزه اول تا همین حالا. تمام حرفاتون با دروغ بود.
حتی برای مساعده که حق خوده کارگر هم هست باید با هزارتا خواهش بریم، بعدشم دست خالی برگردیم.
تو حتی نمیتونی مساعده هم فراهم کنی واسه کارگرها. چطور میخوای ادامه بدی با این وضعیت.
خجالت بکش.


نظرات بسته شده است