افتتاح نخستین جاده برقی جهان در سوئد

در کشور سوئد از نخستین جاده رونمایی شده است که این توانایی را دارد ماشین های برقی را شارژ کند این کار با استفاده از بازی های متحرک انجام می شود که در جاده تعبیه شده است و خودرو با حرکت بر روی آنها می‌تواند خود را شارژ کند.
در حال حاضر طول این جاده دو کیلومتر است که به ازای هر کیلومتر هزینه‌ای در حدود ۸۶۷.۲۰۰ یورو داشته است. گفته شده است که این هزینه ۵۰ برابر از هزینه خطوط شهری کمتر است و سوئد در نظر دارد تا جاده های بیشتری را به این نوآوری و تکنولوژی مجهز کند.
بسیاری از کاربران از این تکنولوژی استقبال کرده و وجود خودروهای برقی و همچنین تکنولوژی هایی را برای ایران و مخصوصا تهران به علت آلودگی زیاد ضروری می دانند.


نظرات بسته شده است