حمایت کارگران گروه ملی فولاد اهواز از همکاران اخراجی‌شان

روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه،  کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در محوطه شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از بسته شدن کارتها و ممنوع الورود شدن تعدادی از همکارانشان توسط مدیریت  دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر حراست و امور اداری تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان باز شدن کارتهای همکارانشان که به دستور مدیر حراست مسدود شده است بودند.
براساس گزارشات از منابع کارگری در گروه ملی صنعتی اهواز، بعلت نبود مواد اولیه فقط بخش لوله سازی این شرکت که حدود ۴۰۰ نفر در آن مشغول بکار هستند، فعال میباشد که در دو روز گذشته به دلیل اعتراض به اخراج همکارانشان دست از تولید کشیده اند و مانع بارگیری وفروش ضایعات شدند.
بنابر اخبار رسیده یکی از کارگران بنام رحیم سعیدی امروز صبح در مقابل درب کارخانه دستگیر و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل میشود
گفته می‌شود، ریاست اداره حراست نیز به کارگران اخراجی عنوان کرده است که حکم جلب و بازداشت برای حدود ۵۰ نفر از کارگران صادر شده که بتدریج توسط پلیس دستگیر خواهند شد.
از سوی دیگر برای ایجاد رعب و وحشت میان کارگران، روابط عمومی شرکت طبق اطلاعیه ای اعلام کرده که از امروز با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی صورت میگیرد و فسخ قرارداد میشوند.
اما کارگران زحمتکش گروه ملی صنعتی اهواز با ایستادگی اعلام کردند تا همکاران اخراجی به سر کار خود باز نگردند به این اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
یادآوری می‌شود که از شروع سال جدید کارفرمای گروه ملی فولاد اهواز با استفاده از نیروهای امنیتی، فشار، ارعاب و سرکوب کارگران مقاوم گروه ملی صنعتی فولاد را در دستور خود قرار داده است.


نظرات بسته شده است