هجوم شبانه به منازل کشاورزان

ماموران وزارت اطلاعات به منازل کشاورزان خوراسگان حمله کرده و تعدادی از کشاورزان را دستگیر کردند.
در این حمله  ۱۰ نفر از کشاورزان و مردم در خوراسگان دستگیر شده اندگفتنی است که تعدادی از شهروندان در خوراسگان صرفا به این علت که در محدوده فلکه خوراسگان با ماشین خودشان تردد داشته اند شناسایی شده و در این حمله شبانه بازداشت شده اند.
نیروهای امنیتی در نقاط مشخصی ایست بازرسی زده، ماشین های مردم را متوقف کرده و اقدام به گرفتن مدارک از آنها می کنند. در این سلسله ایست و بازرسی ها تعدادی از مردم و جوانان دستگیر شده اند.
علاوه بر این از ابتدای صبح روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۷ ماموران امنیتی در وحشت از استمرار تظاهرات اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان، در فلکه خوراسگان مستقر شده و آن محل را به محاصره کامل خود در آوردند.
از سوی دیگر نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از تظاهرات کشاورزان اصفهانی در ورزنه، بسیج شده و بسمت این منطقه حرکت کردند.
تعداد خودروهای ضد شورش اعزامی به سمت ورزنه حدود ۲۰ماشین یگان ویژه همراه با ۴ اتوبوس می باشد.
لازم به یادآوری است که شامگاه شنبه ۲۵ فروردین ماه، حدود هزار تن از مردم و کشاورزان اصفهان علیرغم تهدید ماموران نیروی انتظامی در فلکه خوراسگان اصفهان و ابتدای خیابان اباذر تجمع کردند.


نظرات بسته شده است