اعتیاد ۱۰هزار دانش‌آموز با اولویت بالای درمان در سایه بی‌عملی دولت

اعتیاد انبوه دانش‌آموزان کشور، به مرحله خطرناکی رسیده است. این موضوع در اذعان مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش بیان شده است که گفته است، بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز معتاد به مواد مخدر در کشور نیازمند درمان هستند. همچنین حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز دیگر نیز یا تجربه مصرف مواد مخدر داشته و یا در معرض خطر اعتیادقرار دارند. در حالیکه آمارهای غیر رسمی، از آمار بسا بیشتر اعتیاد در میان دانش‌آموزان و همچنین دانشجویان در ایران خبر می‌دهند.
آنطور که مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اعتراف کرده است، حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.
منصور کیایی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به آنچه که وی از آن تحت عنوان فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه اعتیاد دانش آموزان نام می‌برد گفت که وزارت آموزش و پرورش بار‌ها و به صورت متعدد دغدغه‌های خود را در حوزه مصرف مواد در گروه سنی دانش‌آموزان مطرح کرده است.
وی هرچند که در این برنامه فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش را در حوزه اعتیاد دانش آموزان محدود به عملکرد‌های آماری ندیده است، اما عملا آماری از درصد موفقیت اقدامات این وزارت خانه ارائه نداد.
این در حالی است که وی در ادامه اضافه می‌کند: امروزه حدود ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتیادهستند، به طوری که برخی از این دانش آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند و حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظراعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.
لازم به ذکر است که پیشتر، مددکاران اجتماعی و کارشناسان، از ترویج و مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان در حوزه سنی پائین ابراز نگرانی کرده بودند. و اعتیاد به عنوان یک بلیه اجتماعی در همه طیف‌ها و قشرهای جامعه تسری یافته است.


نظرات بسته شده است