ایران تهدید کرد که غنی سازی اورانیوم را از سر می گیرد

ایران تهدید کرد که غنی سازی اورانیوم را از سر می گیرد
اگر راهی برای حفظ برجام پیدا نشود، ایران غنی سازی اورانیوم را از سر می گیرد.
تسنیم، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران گفت: ایران غنی سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت، مگر اینکه راهی پیدا شود که توافق هسته ای را پس از خروج آمریکا حفظ کرد.
به گفته نوبخت، اگر منافع تهران در نظر گرفته نشده و مورد توجه قرار نگیرد، ایران از این توافقنامه اجتناب خواهد کرد.
وی گفت: “ما غنی سازی را تا 20 درصد و یا به هر سطح دیگری که برای کشور ضروری باشد، ادامه خواهیم داد.”
در شرایط کنونی ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا 3.67 درصد است.


نظرات بسته شده است