تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان

تجمع اعتراضی کارگران باز نشسته پتروشیمی آبادان برای دومین بار در مقابل فرمانداری شهر آبادان برگزار شد.
برای دومین بار در ماه جاری روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان، دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری ویژه این شهر تجمع کردند.
شمار اجتماع‌کنندگان بازنشسته پتروشیمی آبادان که حدود ۳۰۰ نفر برآورد شده است، در اعتراض به واریز نشدن حقوق خود، روز دوشنبه در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه آبادان به تجمع نشستند.
در این رابطه یکی از بازنشستگان می‌گوید که حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط صندوق کارفرما پرداخت می شود و این صندوق در پیامک هایی به بازنشستگان اعلام کرده که دیگر حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت نمی کند.
یکی دیگر از آنها گفت که در طول مدت خدمت سهم بیمه ما از حقوق کسر شده و اینک موقع آن است که بیمه بازنشستگی به موقع حقوق ناچیز ما را پرداخت کنند.
به نقل از یک عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگان آبادان گفته شده است که صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل بدهی ۲۰ میلیارد ریالی پتروشیمی آبادان به این صندوق حاضر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست.
گویا این موضوع به صورت پیامکی به اطلاع بازنشستگان رسیده و حقوق اردیبهشت آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.
این در حالی است که حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان بیستم هر ماه واریز می‌شد؛ موضوعی که بازنشستگان پتروشیمی را به اعتراض واداشته است.
در این گزارش آمده است که تجمع‌کنندگان به این امید که قول و قرارهای معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان مبنی بر پیگیری مشکل پیش‌ آمده در خصوص واریز حقوق بازنشستگان پتروشمی آبادان ظهردوشنبه به تجمع خود پایان دادند.
خاطرنشان می شود که صندوق بازنشستگی کشور با ارسال پیامکی به بازنشستگان اعلام کرده با توجه به واریز نشدن سهم کارفرما از سوی شرکت های لوله سازی اهواز، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن ایران در سنوات گذشته، اردیبهشت فقط سهم صندوق به حساب بازنشستگان واریز می شود.


نظرات بسته شده است