فراخوان مال‌باختگان موسسه آرمان وحدت به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل مجلس

فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه‌ آرمان وحدت مقابل مجلس برای روز دوشنبه به دست‌مان رسیده است.
غارت‌شدگان موسسه آرمان وحدت، روز یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ به برگزاری یک تجمع در اعتراض به غارت سپرده‌های خود توسط این مؤسسه پوششی سپاه، فراخوان دادند.
بحران مالی موسسات مالی از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند. این باعث ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. مالباختگان اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند. از جمله این مؤسسات «آرمان وحدت» بود که مجوز فعالیت خود را از جانب وزارت تعاون دریافت کرده بود.
برخی کارشناسان اقتصادی این بحران را در تاریخ بانکداری ایران بی‌سابقه تلقی کرده‌اند.
اعتراض سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که ورشکسته شده بودند از سال ۱۳۹۲ شروع شد؛ ولی در سال ۱۳۹۶ گسترش یافت. از سوی بانک مرکزی تلاش‌هایی برای حل این بحران با ادغام چند مؤسسه در هم صورت گرفت؛ اما همه آنها ناموفق بودند.
آثار منفی عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط این موسسات به طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داد که به نوعی زمینه‌ساز آغاز تظاهرات اعتراضی گسترده در دی ماه ۱۳۹۶شد.
اکنون با چنین پس‌زمینه‌ای که برای موسسات مالی برشمرده شد، مطلع شده‌ایم که قرار است روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ مال‌باختگان موسسه آرمان وحدت در میدان بهارستان تهران و مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی بزنند و برای آن فراخوان داده‌اند.


نظرات بسته شده است