‌ ‍ ‍ ‍ نامه تشکر وقدر دانی فعال کارگری وکودک بهنام ابراهیم زاده از تمامی اتحادیه ها وسندیکاهای کارگری وسازمانهای حقوق بشری وانساندوست ،

من بالاخره بعد از هشت  سال حبس وزندان آزاد شدم
آزادی  من ثمره کارزای جهانی بود
من روزیازده اردیبهشت 96 … بعد از هشت سال از زندان آزاد شدم و توانستم کنار همسر و فرزند بیمارم باشم.  من وظیفه خود میدانم که از تمامی انسانهای آزادیخواه، از تمامی تشکلهای کارگری و همرزمانم در جنبش کارگری در ایران و در جهان، از اتحادیه های کارگری بین المللی چون اتحادیه بی، سی، جی، ای، یو و پست ودیگر اتحادیه های کارگری در کانادا،  س، ژ، ت و دیگر اتحادیه های کارگری در فرانسه، اتحادیه های کشتیرانی و ساختمانی در استرالیا،  و آی تی یو سی  که بیدریغ  مدافع حقوق من کارگر بودند، قدردانی کنم.
من میخواهم بگویم، من این آزادی را نتیجه یک کارزار قدرتمند جهانی میدانم و افتخار میکنم و سپاسگذارم.
من نزدیک  به هشت سال از جوانیم را بخاطر دفاع از حقوق کارگر، حقوق کودک و حقوق انسانها در سخت ترین شرایط در زندان گذراندم. در طول مدتی که در زندان  و  تحت سخت ترین شرایط  قرار داشتم همواره حرف و سخنم این بود که  زندانی کردن کسانی چون من ناحق است. من مجرم نیستم  بلکه من یک آزادیخواه و مدافع حرمت انسانها هستم.  امروز نیز که از زندان آزاد شده ام، همچنان ایستاده ام و برای آزادی و انسانیت زندگی و مبارزه میکنم و یک وظیفه فوری ام دفاع از حقوق زندانی و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات برحق مردم میدانم.

زنده باد آزادی
زنده باد همبستگی کارگری.
بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس و فعال کارگری وکودک عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری وجمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان اردیبهشت ۹۶


نظرات بسته شده است