اعتصاب کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان

اعتصاب وتجمع کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر
روز سه شنبه  ۲۵ اردیبهشت ماه، شماری از کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق، حق بیمه ومطالبات دیگرشان، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادن تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه،۱۰۰ نفر از کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان به دلیل آنچه که پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و ۶ ماه مزایا عنوان شده سه شنبه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان تجمع کردند.
کارگران که از صبح روز سه شنبه دست از کار کشیده بودند با حضور در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند.
کارگران معترض گفتند: همه کارگران شهرداری در بخش های مختلف چندین ماه است که حقوق ومطالبات خود را دریافت نکرده اند.
کارگران افزودند: ”از مسئولان شهرداری آبادان و شورای اسلامی شهر تقاضای رسیدگی به مشکل و اقدام عاجل برای پرداخت شدن حقوق خود هستیم. “
آرش دُر معاون امور مالی شهرداری آبادان در این خصوص به خبرنگاران گفت: از ماه گذشته بر اساس دستور العمل استانداری خوزستان منطقه چهار شهرداری آبادان منحل و بیش از 100 نفر از کارگران آن در شهرداری سه آبادان ادغام شد.
آرش دُر اظهار داشت: 6 ماه اضافه کار و هفت ماه سهم بیمه این کارگران پرداخت نشده ضمن اینکه هفته پیش چهار ماه اضافه کاری این کارگران به مبلغ چهار میلیارد ریال پرداخت شده است.
او اضافه کرد: کارگران پسماند و فضای سبز و کارکنان شهرداری آبادان چهار ماه است اضافه کار و حقوق دریافت نکرده اند و 600 میلیارد ریال نیز به بیمه تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران شهرداری در سال های گذشته بدهی داریم.
دُر اضافه کرد: ”شهرداری آبادان از بسیاری از ارگان ها و نهادهای دولتی از جمله شرکت هواپیمایی زاگرس، فرودگاه آبادان و برخی بیمارستان ها طلبکار است. “


نظرات بسته شده است