کازرون غرق خون شد

جمهوری اسلامی با تیراندازی مستقیم بسوی مردم کازرون، تظاهرات مسالمت آمیز آنان را به خون کشید. از شمار کشته شدگان و زخمی ها اطلاعی در دست نیست. شواهد نشان می دهد که شمار قربانیان بیشتر از آماری است که در باره آن اطلاع رسانی شده است. مردم کازرون در مقابل هجوم نیروهای ویژه سپاه پاسداران و سایر نیروهای سپاه که برای سرکوب مردم ایران بکار گرفته شده اند، همچنان مقاومت می کنند.
مردم آزادیخواه ایران !  به حمایت از مردم کازرون برخیزید، جنایت نظام اسلامی علیه مردم کازرون را با برگزاری تظاهرات و متینگ محکوم کنید.


نظرات بسته شده است