آماری از حضور صدها کودک بی‌گناه در زندان‌های ایران

حدود ۶۰۰ کودک که نه جرمی مرتکب شده‌اند و نه اساسا در سن و سالی هستند که اگر جرمی مرتکب شده باشند روانه زندان شوند؛ اما با همه این احوال در زندان هستند. حکایت نزدیک به ۶۰۰ کودک در ایران که بی جرم و گناه، در حبس نفس بوده و آنجا رشد و نمو می‌کنند!
از جمله واقعیت‌هایی که داغ ننگ زندان‌های ایران به شمار می‌رود، ساکنانی خردسال است که «کودک زندانی» لقب دارند؛ کودکانی که فرزند مادران «زندانی» هستند، ولی به نوعی خودشان زندانی شده‌اند؛ حکایتی تلخ، اما متأسفانه واقعی.
درباره کودکانی سخن می‌گوییم که مادرشان مجرم و محبوس خوانده شده‌اند و به دلیل بی سرپرست ماندن و سن کم، همراه مادر در زندان سکونت دارند. کودکانی که اگر به هفت سال برسند، تحویل بهزیستی خواهند شد و به صف محصلین خواهند پیوست؛ اما تا آن سن چاره ای ندارند جز اینکه در زندان و در کنار مادرشان باشند. موضوعی که نتیجه اجرای قوانین موجود است.
برای روشن شدن ابعاد دیگر ماجرا، بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که شمار زندانیان زن در کشورمان به نسبت مردان بسیار اندک است و چند درصد از کل زندانیان در کشورمان را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، آمارها حکایت از آن دارند که نیمی از زنان زندانی متأهل هستند که از جمع ایشان، شمار کمتری مادرند.
پیگیری هایی که سرانجام به اینجا می‌رسد که بدانیم از هر هفت زن زندانی متأهل، تنها یکی است که چاره ای جز بردن فرزندش به زندان ندارد. آماری کلی که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت، حدود ۶۰۰ کودک زندانی در زندان های نقاط مختلف کشورمان سکونت دارند؛ کودکانی که بی شک در معرض آسیب های فراوانی قرار دارند و آینده شان تحت الشعاع سرگذشت مادرانشان که خود قربانی بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی جامعه کنونی ایران هستند، قرار دارد.


نظرات بسته شده است