تجاوز به کودکان محصول نظام طبقاتی است

خشونت، کودک ازاری و تجاوز به کودکان محصول نظام طبقاتی است، محصول استثمار و بهره کشی انسان از انسان است این پدیده پلید اجتماعی مثل فقر، قتل، جنایت، فساد و فحشا محصول نظامی است که بر اساس استثمار، کارمزدی و مالکیت یک درصدی ها بر ابزار تولید، انسانها را از درجه انسانیت ساقط و مسخ می کنند، این پدیده شوم اجتماعی با پند،نصحیت،اموزش، روشنگری و اطلاع رسانی ریشه کن نخواهد شد و با علم روانکاوی و روانشاسی درمان پذیر نیست، لجنزار متعفن جامعه طبقاتی هر لحظه و هر لحظه تولید ویروس و میکرب می کند و کل فضای جامعه و همه انسانهای درون ان را الوده می کند و هیچ کس را یارای ان نیست که از این فضای الوده خود را برهاند  این فضا مثل هوای الوده حاکم بر همه ماست،
هر انسانی که از این همه گند و کثافتی که هر روزه، از هر روزنه و منفذ زیر پوست این شهر بیرون می زند به تنگ امده و نفسش از این همه تفعن بند امده است چاره ایی ندارد جز اینکه  مبارزه بی امان و اشتی ناپذیری با این نظام طبقاتی داشته باشد وگرنه تا زمانی که این مناسبات کثیف بر جامعه حاکم است، مناسباتی که در جامعه خود مولد خشونت و قتل است و خود با کمال بی رحمی قاتل را به دار می کشد، خود بانی و مسبب تجاوز، ننگ و ابتذال است و خود در کمال وقاحت، درستکاری و اخلاقمداری را تبلیغ می کند، انسانها را در این پارادوکس خرد کننده دچار شدیدترین اختلالات و لطمات روحی و روانی می کند، بنابراین
تا زمانی که به این درک نرسیدیم « استثمار، بهره کشی انسان از انسان باعث و بانی همه مصائب و مشقات بشری است و بشریت ان را بالا نیاورد باید بدانیم با وجود و حاکم بودن این مناسبات
انسانها هیچ اختیاری بر سرنوشت خود ندارند و ناچارند در این فضای مشمئز کننده به همه مظاهر کثیف و ازار دهنده  جسم، جان و روان گردن بگذارند و عمرشان را با نکبت و خفت، با ابتذال و استرس با نگرانی و دلهره و ترس از هزار پیشامد غیرمترقبه در اوج استیصال و درماندگی تمام کنند و هر روزه شاهد انواع کودک ازاری، تجاوز، خودکشی، قتل، جنگ و ادمکشی، فقر و فحشا و فلاکت و …باشند

شاپور احسانی راد


نظرات بسته شده است