جنایتی دیگر؛ قتل زیر شکنجه جوان ۲۰ساله سوسنگردی، در بازداشتگاه اطلاعات اهواز

قتل زیر شکنجه جوان ۲۰ساله سوسنگردی، جنایتی بود که اداره اطلاعات اهواز بر علیه یک فعال عرب، مرتکب شده است.
اداره اطلاعات اهواز روز سه شنبه ۱۵ خرداد ماه، طی تماسی با خانواده حاتم مرمضی، به آنها اطلاع دادند كه جهت دريافت جسد فرزندشان به اين اداره مراجعه كنند.
حاتم مرمضی ۲۰ ساله، فعال سياسی و فرهنگی عرب از اهالی شهر سوسنگرد بود که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. بازداشت حاتم مرمضی در روستای مالچیه حین بازگشت از منزل يكی از بستگانش توسط نيروهای اداره اطلاعات انجام شده بود.
اما با وجود مراجعات مکرر و پیگیریهای خانواده حاتم مرمضی در یک سال اخیر؛ کلیه ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی اعم از ستاد خبری؛ دادگاه انقلاب و دیگر نهادهای امنیتی از دستگیری وی ابراز بی اطلاعی کرده بودند.
یادآوری می‌شود که به طور معمول زندانیانی که در مقابل اداره اطلاعات مقاومت کرده و اطلاعاتی را که از آنها خواسته میشود را در اختیار اداره اطلاعات قرار نمیدهند با شکنجه‌های طاقت فرسا که کوچکترین آنها زندان انفرادی است روبرو میشوند و نهایتا زیر شکنجه کشته میشوند! بازداشتی‌های دیماه نمونه‌های بارز این کشتار در زندانهای اداره اطلاعات است.
برخی از بازداشت شدگان كه توسط اداره اطلاعات در دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده اند او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز ديده بودند و به خانواده او خبر داده اند كه فرزندشان در بازداشتگاه اطلاعات است. اما خانواده وی اینک با پیکر بی جان فرزندش که بدست عوامل اطلاعات و در زندان کشته شده؛ روبرو هستند.
شایان ذکر است که دو تن از هم‌پرونده‌ایهای اين فعال عرب بعد از چندين ماه بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به زندان شيبان و زندان فجر دزفول منتقل شدند. قتل زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های ایران مدت‌هاست که به یک پدیده شایع تبدیل شده است. قتل تعداد زیادی از دستگیرشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته که تحت عنوان خودکشی به خانواده‌های قربانیان اطلاع رسانی می‌شد، آن زمان بطور وسیعی در محافل رسانه‌ای داخل و خارج انعکاس  یافت.


نظرات بسته شده است