عملیات تحریک آمیز جدید آمریکا در سوریه

سیلندرهای گاز کلر به دیرالزور منتقل شده اند.
اسپوتنیک، ژنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه برای تقلید یک «حمله شیمیایی» دیگر سیلندرهای حاوی گاز کلر را به دیر الزور منتقل کردند.
وزارت دفاع روسیه در خصوص جایزنبودن تحریکات با استفاده از «حملات شیمیایی» برای بی ثبات سازی اوضاع در سوریه هشدار داد.
ارتش آزاد سوریه و نیروهای عملیات ویژه آمریکا با استفاده از مواد سمی در دیرالزور برای انجام عملیات تحریک آمیز جدید آماده می شوند.


نظرات بسته شده است