کودکان مهاجر در مرزهای آمریکا در قفس های آهنی نگهداری می شوند

کودکان مهاجر که در مرز‌های آمریکا و مکزیک به همراه خانواده‌های شان بازداشت می‌شوند ابتدا از والدین شان جدا و سپس در اردوگاهی در جنوب تگزاس در قفسه‌های آهنی زندانی می‌شوند.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت کودکان مهاجر که در مناطق مرزی آمریکا بعد از بازداشت از والدین شان جدا می‌شوند در قفسه‌هایی زندانی می‌شوند و چشم انتظار والدین شان می‌مانند. اقدام دولت ترامپ مبنی بر جداسازی کودکان مهاجر از والدین شان در آمریکا حتی با انتقاد ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا هم مواجه شده است. در حال حاضر صد‌ها کودک مهاجر در قفسه‌های آهنی در اردوگاهی در جنوب تگزاس زندانی هستند. در هر قفسه‌ای بیست کودک مهاجر زندانی هستند.
در یکی از این قفسه‌ها یک دختر نوجوان به گروهی از بازدیدکنندگان گفته است وی از یک دختر بچه خردسال نگهداری می‌کند روز یکشنبه اداره گشت مرزی آمریکا به خبرنگاران اجازه داد که از گروهی از این کودکان زندانی در جنوب تگزاس بازدید کنند. انتشار اخباری درباره وضع نامناسب این کودکان باعث شد که تظاهرات جدیدی ضد سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ برگزار شوند. معترضان دولت ترامپ را به عدم مدارا و نداشتن تحمل در برابر مهاجران متهم می‌کنند.
بازدیدکنندگانی که از کودکان زندانی در جنوب تگزاس بازدید کرده اند اعلام کردند که این کودکان در شرایط بسیار دشوار و بدون هیچ امکاناتی در قفسه‌های آهنی زندانی هستند. نیرو‌های پلیس آمریکا تاکنون به خبرنگاران اجازه نداده اند که با کودکان مهاجر که در تگزاس از والدین شان جدا شده اند گفتگو کنند.
سناتور جف مِرکلی یکی از نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا که از کودکان بازداشت شده در جنوب تگزاس بازدید کرده بود گفت: بسیاری از این کودکان که از والدین شان جدا شده اند دچار آسیب‌های روحی و روانی شده اند.


نظرات بسته شده است