تجمع اعتراضی کارگران خریدار پروژه‌های سپیدار ۲و۳ مقابل شهرداری تهران

تجمع اعتراضی حدود ۵۰ نفر از کارگران خریدار آپارتمان در پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ متعلق به شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی، مقابل ساختمان‌های شهرداری و شورای شهر تهران برگزار شد.
نزدیک به ۵۰ تن از کارگران خریدار آپارتمان در پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ متعلق به شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی، مقابل ساختمان‌های شهرداری و شورای شهر تهران به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.
این کارگران شرکت کننده در تجمع اعتراضی اظهار داشتند که قرار بود آپارتمان‌ها تا پایان سال ۱۳۹۱ تحویل داده شود؛ اما تا به حال که بیش از ۵ سال از موعد آن می‌گذرد خبری از تحویل آپارتمان‌ها نیست. این در شرایطی است که ما برای رهایی از مستاجری خانه خریده‌ایم.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی، مبالغی برای تکمیل آپارتمان‌ها مطالبه کرده است. در این رابطه یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی گفت: « حتی برای تعدادی از ما اخطاریه آمده است که اگر پول ندهیم از پروژه حذف می‌شویم. »
این معترضان در ادامه گفتند که سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از تحویل واحدها به ۲۷۰ کارگر خریدار آنها سرباز زده‌اند و ما در اعتراض به این موضوع به تجمعات صنفی متعددی اقدام کرده‌ایم.
گفتنی است که اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با بیان اینکه علت تعویق‌های مکرر در تحویل آپارتمان‌ها، بدعهدی پیمانکار اول پروژه است و تاکید بر اینکه در این زمینه هیچ قصوری نداشته‌اند، در مقام تبرئه و بی‌گناهی خود بر‌آمدند.
در ادامه هرچند گفته شده است که هم‌اکنون پیمانکار اول پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ با شکایت این تعاونی مسکن و رای دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده در زندان و پیمانکار جدید مشغول تکمیل پروژه است اما زمان تحویل آپارتمان‌ها همچنان نامشخص است.


نظرات بسته شده است