اعتراض کارگران راه‌سازی بروجرد به اراک نسبت به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق خود

کارگران شاغل در پروژه «راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک» نسبت معوقات مزدی خود معترض هستند. نزدیک به ۵۰ کارگر شاغل در این پروژه دست‌کم ۶ ماه معوقات مزدی خود را طلبکارند. گفته می‌شود که‌کارگران این پروژه عمرانی از طریق شرکت پیمانکاری «رامان» در پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک مشغول کارند.
به نقل ازکارگران این پروژه، در حال حاضر رابطه استخدامی کارگران پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک ادامه دارد و به صورت مشخص این کارگران بابت دستمزد ۶ ماه گذشته ‌طلبکارند. خبرهای متکی به اظهار این کارگران، حاکی است که دلیل پرداخت نشدن به موقع طلب مزدی آنها تاخیر‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در مقام کافرمای اصلی در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار انجام می‌دهد.
کارگران می‌گویند که شرکت پیمانکاری به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه علاوه بر کند‌شدن روند اجرای پروژه آنها هم‌اکنون با مشکل مالی مواجه هستند. آنها همچنین معتقدند که پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک، با توجه به تعویق افتادن حقوق ۶ ماهه کارگران، باعث کاهش چشمگیر سرعت احداث این پروژه راهسازی شده است.
وضعیت بد مالی و معیشتی کارگران پروژه
یک مقام مسئول در پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک، ضمن تایید معوقات مزدی شش ماهه کارگران، گفته است که کارگران این پروژه در وضعیت بد مالی‌ و معیشتی قرار دارند. وی همچنین گفته است که در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران این پروژه، کارفرمای «شرکت رامان» مدعی است که امکان دریافت به موقع صورت وضعیت‌های مالی خود را از کارفرمای اصلی ندارد؛ به همین دلیل پرداختِ مطالبات مزدی کارگران خود را به تاخیر انداخته است.
او گفت: این ادعا در حالی مطرح است که کارفرمای اصلی (وزارت راه و شهرسازی ) در پاسخ به پیگیری کارگران، گفته است که همه صورت وضعیت‌های مالی شرکت پیمانکاری رامان را پرداخت کرده است. به گفته وی، مسئولان در خصوص پرداخت حقوق‌کارگران و صورت وضعیت‌های معیشتی آنها بی‌توجه هستند. این هم نمونه دیگری از پاس‌کاری کارگرانی که در پروژه‌های سختی همچون راه‌سازی، مشغول به کار هستند و تنها بدنبال حقوق خود آن هم حقوقی که طی ۶ ماه به آنها پرداخت نشده است، هستند.


نظرات بسته شده است